پیام های اسمانی شهرستان زابل
مطالب اموزنده وتدریس فعال
قالب وبلاگ

باسمه تعالی امتحان درس عربی پایه سوم راهنمایی         نوبت اول دیماه

       

 

1 - معنی کلمات را به فارسی بنویسید .2نمره

تَحکُمُ (              ) اِنسِحاب(                      ) مُقاتِلین (                     ) یُمکِنُ (                    )

 

راجعون (           ) اعشاب (                      ) اصنام (                      ) رَغَد (                     )

 

2 -       در جای خالی ضمیر مناسب قرار دهید .    1نمره

 

تَحمِلینَ (                    ) اُصلُب (                   ) ذهبوا (                ) حَمَلتُم (                     )

 

3 - فعلهای داده شده را به عربی برگردانید . 1نمره

 

نوشتید ( جمع مونث ) =                                   می رویم =

 

4 - وزن کلمات را بنویسید .75/0نمره

 

استثمار =                  تکریم =                          تَعمَلونَ=        

 

5 -         معنی جملات را به فارسی برگردانید .5/3نمره

 

الف : اَفتَحوا باب البستان لِلبوساء !

 

ب: اُصلُبهُم غداً فی جذوعِ النَخل !

 

ج : ما تَرَکتُ الاَغنام .

 

د : ایها السادة مَعنویاتُ الجنود ضعیفةٌ .  

 

6 -    در جای نقطه چین چه فعلی بگذاریم تا جمله کامل گردد ؟ 25/0نمره

 

  ................................. الُاولاد الَی الحَدیقة .

 

ذهبوا   ()  ذَهَبَ  ()   ذَهبا   ()   ذَهَبتُم ()

 

7 - در جای خالی کلمه استفهامی قرار دهید .75/0نمره

 

الف : فَ......................تَذهَبونَ ؟                پس کجا می روید ؟

 

ب : ...................... کَتَبتُم علی اللّوح ؟          چرا روی تخته سیاه نوشتید ؟

 

ج :....................... صَرَخ و ثم هَربَ ؟         چه کسی فریاد زد و فریاد کرد ؟

 

8 - فعلهای داده شده را بصورت امری بنویسید .1نمره

 

تَسمَعینَ ................... تَکتُبُ ......................... تََصبِِرانِ ...........................  تَطلُبنَ ....................

 

                           

9 - جمله زیر را به عربی بنویسید .75/0نمره

ما قرآن را می خوانیم .

10- افعال و عبارات زیر را تصحیح نمائید . 2نمره

 

الف : ایها المعلمون ! اِجلِسنَ علی الکرسی .

 

ب : ایتها الطالبة ! اُنصُرصدیقتکِ .

 

ج : ایهاالمومنانِ ! اُنُظروا اِلی عَظَمةِ العالم .

 

د: ایّتها الطبیبات ! اُطلُبا اَلعِزَّة للجمیع .

 

11- جملات داده شده را منفی کنید .75/0نمره

 

الف : سَاَلَت المعلمةُ عن النّباَ العظیم .

 

ب : اِنَّ اولیاء الله یَحزَنونَ !

 

ج : المومنونَ دفعوا زکاةَ عِلمِهِم .

 

12-بروی ستون (الف )جواب از ستون  ( ب )  بیابید . 1نمره

 

                  الف )                                      ب )

              مَن یَقراُُ  ؟                                   الطالب .

              کَیفَ تَسالَینََ ؟                                لا

             اَتَحز نانَ ؟                                     بَاَد بٍ

              متی تَرجَعٌ  ؟                                 غَدَاً

 

 

13- هرگاه بر سر فعل مضارع سَ یا سوفَ بگذاریم مستقبل خواهد بود .      25/0نمره

 

 ص  ()  غ ()

 

 

 

 

 

 

 

موفقیت شما آرزوی ماست

          

 

    

[ چهارشنبه بیستم دی 1391 ] [ 15:31 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]

                                 يادخداآرامش بخش دلهاست       

  الف -      پاسخ صحیح را علامت بزنید. ( بارم هر سوال 5/.)  (جمع  کل 5/2 نمره)

1-    در آیه  شریفه ی «اذا شالک عبادی عنی فانی قَریب اُجیبُ دَعوةَالدعاء .....»ا نجام  کدام عمل توصیه شده است.؟

  الف- نماز خواندن اول وقت.         ب- تقوا   پیشه کردن               ج- دعا کردن            د- کمک به مظلو مین

2-       ترک کدام یک ازموارد زیرباعث به دوزخ کشاند دوزخیان شده است؟

         الف حج                  ب- زکوة                   ج- نماز                      د- خمس

3     نماز کدام یک از افراد زیر  صحیح است ؟     

الف- نماز مردی که از ساعت طلا در هنگام نماز خواندن استفاده کند .

ب نماز خواندن فردی با پیراهنی که لکه ای از خون به انداره ی دو بند انگشت دارد.

ج  - نماز خواندن مادری که میداند  لباسش  به وسیله ی ادار کودک خردسالش  به اندازه سکه نجس شده است.

د- فردی که میداند با کلاهی که نجستش خشک شده ، نماز می خواند .

   4 -هر جا در مقابل وسوسه های شیطان قرار می گیرید می توانید با کمک خدا واراده خود بهره ببرید ودربرابر گناه مقاومت کنید . این جمله مربوط به فواید  ........ می باشد.

 الف  نماز – تقویت اراده  وصبر                  ب   روزه - توجه به محرومان                         

   ج - نماز- حفظ سلامتی                              د- روزه  - تقویت اراده  وصبر             

  5 -   خداوندجهان رابيهوده نيافريده»کدام صفت خداوند را بيان مي کند؟

الف- تدبير               ب- حکمت                        ج-   مهرباني                     د- توانایی

6- هرکس که خوش رفتارومهربان  باشد دشواری مرگ برای او آسان می شود  ودردنیاهرگز فقیر نمی شود.این جمله مربوط به.......

الف- خوش اخلاق       ب- نمازاول وقت    ج- نیکی به پدر وماد     د- قرآن خواندن و صدقه دادن

7-آيه «اياك نعبد و اياك نستعين» با كداميك از مفاهيم زير ارتباط بيشتري دارد؟

الف»خداوند بزرگ است                                ب»خداوند گناهان ما را مي بخشد

ج»خداوند تنها ياري گر است                         د»روزي همه به دست خداست

8 مرگ برای انسان های بدکاروکافربه چه معنامی باشد؟

الف - آرامش وراحتی      ب- پایان خوشی وآغازراحتی      ج- ابتدای سختی وراحتی     د- پایان خوشی وشروع سختی

- خداوندبلندمرتبه کدام گروه ازانسان هاراازچهارپايان گمراه تروبدترين موجودات معرفي مي کند؟

الف-آنهايي که از نعمت انديشيدن استفاده نميکنند،         ب-آنهايي که چشم دارندولي ازآنچه ميبينندعبرت نمي گیرند

ج-آنهايي که گوش دارندولي دستورات خداوندرانمي شنوند ،                      د-همه ي موارد

    10 - اولين سرمايه ي مابراي خوشبختي دردنياوآخرت چيست؟

الف-زندگي وعمر              ب-   عقل و تفکر                     ج-  عقل وسلامتي                د-  عمر وثروت

 

ب - صحیح و غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید  (1) 

الف -  خوردن  مال حرام در استجابت دعا  تأثیری  ندارد .

ب - اگر شخصی چیزی دررا که  میان دندان هایش مانده بخورد روزه ا ش باطل نمی شود.    

    ج-  با  توجه به اهمیّت دین در می یابیم  که  فقط  بزرگان باید از دین دفاع کنند.

    د- یکی ازعوامل فشار قبر بد اخلاقی در خانواده است.     

ج - جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید(5/1)

      الف - حکم استفاده ازطلا مانندانگشتروياگردنبندبرای مردان......................است.

ب -   پیامبر (ص) .............. را بالاتراز ساعت ها عبادت می داند .

ج - -نماز در اسلام به عنوان ................. وترک آن انسان رابه مرز................. می کشاند

د بهترین نمونه دعا کردن ............است.

 و -  اگر کسی بعد  از نماز بفهمد  که بدن و لباسش  نجس بوده است  ،  نمازش ................است.

د-  به سوالات زیر پاسخ کامل   دهید. (3)

  الف - شخص مسلمانی که می خواهد نماز بخواند، برای قبولی بهتر نمازش چه آدابی را باید رعایت کند؟(چهار مورد) (1)   

ب  - دوشرط ازشرايط صحيح مکان ولباس نمازگزاررابنويسيد؟(5/)

 ج -  روزه گرفتن چگونه باعث بهرمندی بیش تر ما از یاری خداوند می شود ؟(25/)

د - فرشتگان هنگام گرفتن جان انسان های کدام گروه از انسانها  به آن هاسلام ودرود می فرستند. (25/)

و - ازچه راه هایی می توانیم ازخداوندمتعال یاری وکمک بخواهیم؟ (25/)

ه ارزش واقعی دین چه وقت برای ما مشخص می شود. ؟(25/)

ی - بطور کلی چه کارهایی می تواند پاداش خداوند را در هنگام انتقال از این جهان برای انسان به دنبال داشته باشد (5/.)؟

 

      (( الهی مرا کمک کن تا به شکرانه ی محبت بی پایانت شکرگزار بخشش های بی کران توباشم ))    موفق و تندرست باشید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                     

[ دوشنبه هجدهم دی 1391 ] [ 15:7 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]

                                 يادخداآرامش بخش دلهاست       

  الف -      پاسخ صحیح را علامت بزنید. ( بارم هر سوال 5/.)  (جمع  کل 5/2 نمره)

1-    در آیه  شریفه ی «اذا شالک عبادی عنی فانی قَریب اُجیبُ دَعوةَالدعاء .....»ا نجام  کدام عمل توصیه شده است.؟

  الف- نماز خواندن اول وقت.         ب- تقوا   پیشه کردن               ج- دعا کردن            د- کمک به مظلو مین

2-       ترک کدام یک ازموارد زیرباعث به دوزخ کشاند دوزخیان شده است؟

         الف حج                  ب- زکوة                   ج- نماز                      د- خمس

3     نماز کدام یک از افراد زیر  صحیح است ؟     

الف- نماز مردی که از ساعت طلا در هنگام نماز خواندن استفاده کند .

ب نماز خواندن فردی با پیراهنی که لکه ای از خون به انداره ی دو بند انگشت دارد.

ج  - نماز خواندن مادری که میداند  لباسش  به وسیله ی ادار کودک خردسالش  به اندازه سکه نجس شده است.

د- فردی که میداند با کلاهی که نجستش خشک شده ، نماز می خواند .

   4 -هر جا در مقابل وسوسه های شیطان قرار می گیرید می توانید با کمک خدا واراده خود بهره ببرید ودربرابر گناه مقاومت کنید . این جمله مربوط به فواید  ........ می باشد.

 الف  نماز – تقویت اراده  وصبر                  ب   روزه - توجه به محرومان                         

   ج - نماز- حفظ سلامتی                              د- روزه  - تقویت اراده  وصبر             

  5 -   خداوندجهان رابيهوده نيافريده»کدام صفت خداوند را بيان مي کند؟

الف- تدبير               ب- حکمت                        ج-   مهرباني                     د- توانایی

6- هرکس که خوش رفتارومهربان  باشد دشواری مرگ برای او آسان می شود  ودردنیاهرگز فقیر نمی شود.این جمله مربوط به.......

الف- خوش اخلاق       ب- نمازاول وقت    ج- نیکی به پدر وماد     د- قرآن خواندن و صدقه دادن

7-آيه «اياك نعبد و اياك نستعين» با كداميك از مفاهيم زير ارتباط بيشتري دارد؟

الف»خداوند بزرگ است                                ب»خداوند گناهان ما را مي بخشد

ج»خداوند تنها ياري گر است                         د»روزي همه به دست خداست

8 مرگ برای انسان های بدکاروکافربه چه معنامی باشد؟

الف - آرامش وراحتی      ب- پایان خوشی وآغازراحتی      ج- ابتدای سختی وراحتی     د- پایان خوشی وشروع سختی

- خداوندبلندمرتبه کدام گروه ازانسان هاراازچهارپايان گمراه تروبدترين موجودات معرفي مي کند؟

الف-آنهايي که از نعمت انديشيدن استفاده نميکنند،         ب-آنهايي که چشم دارندولي ازآنچه ميبينندعبرت نمي گیرند

ج-آنهايي که گوش دارندولي دستورات خداوندرانمي شنوند ،                      د-همه ي موارد

    10 - اولين سرمايه ي مابراي خوشبختي دردنياوآخرت چيست؟

الف-زندگي وعمر              ب-   عقل و تفکر                     ج-  عقل وسلامتي                د-  عمر وثروت

 

ب - صحیح و غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید  (1) 

الف -  خوردن  مال حرام در استجابت دعا  تأثیری  ندارد .

ب - اگر شخصی چیزی دررا که  میان دندان هایش مانده بخورد روزه ا ش باطل نمی شود.    

    ج-  با  توجه به اهمیّت دین در می یابیم  که  فقط  بزرگان باید از دین دفاع کنند.

    د- یکی ازعوامل فشار قبر بد اخلاقی در خانواده است.     

ج - جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید(5/1)

      الف - حکم استفاده ازطلا مانندانگشتروياگردنبندبرای مردان......................است.

ب -   پیامبر (ص) .............. را بالاتراز ساعت ها عبادت می داند .

ج - -نماز در اسلام به عنوان ................. وترک آن انسان رابه مرز................. می کشاند

د بهترین نمونه دعا کردن ............است.

 و -  اگر کسی بعد  از نماز بفهمد  که بدن و لباسش  نجس بوده است  ،  نمازش ................است.

د-  به سوالات زیر پاسخ کامل   دهید. (3)

  الف - شخص مسلمانی که می خواهد نماز بخواند، برای قبولی بهتر نمازش چه آدابی را باید رعایت کند؟(چهار مورد) (1)   

ب  - دوشرط ازشرايط صحيح مکان ولباس نمازگزاررابنويسيد؟(5/)

 ج -  روزه گرفتن چگونه باعث بهرمندی بیش تر ما از یاری خداوند می شود ؟(25/)

د - فرشتگان هنگام گرفتن جان انسان های کدام گروه از انسانها  به آن هاسلام ودرود می فرستند. (25/)

و - ازچه راه هایی می توانیم ازخداوندمتعال یاری وکمک بخواهیم؟ (25/)

ه ارزش واقعی دین چه وقت برای ما مشخص می شود. ؟(25/)

ی - بطور کلی چه کارهایی می تواند پاداش خداوند را در هنگام انتقال از این جهان برای انسان به دنبال داشته باشد (5/.)؟

 

      (( الهی مرا کمک کن تا به شکرانه ی محبت بی پایانت شکرگزار بخشش های بی کران توباشم ))    موفق و تندرست باشید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                     

[ دوشنبه هجدهم دی 1391 ] [ 15:6 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]

            ((     دل فقط با یاد خدا آرام می گیرد.   ))

  الف -      پاسخ صحیح را علامت بزنید. ( بارم هر سوال 5/.)  (جمع  کل 5/2 نمره)

1- کدام آیه شریفه ازمومنان می خواهداشتباهات همدیگر راببخشند؟

الف)«عَسی اَن تَکرَهوا شَیئًاوَهُوَخَیرٌلَکُم»   ب)«لاتَهِنُوا وَلاتَحزَنواوأنتُم ألاَعلَونَ إن کُنتُم مُومِنینَ»              

                                  ج)«وَقالَ رَبُّکُم اُدعونی أستَجِب لَکُم»        د)«وَلیَعفواوَلیَصفَحوا اَلا تُحِّبونَ اَن یَغفِرَاللّهُ لَکُم»

2-  نتیجه مقایسه کردن خودمان بادیگران چیست؟

ب-  نادیده  گرفتن آروزها ی خود                 الف-   نادیده گرفتن توانائی های خود

  ج) فکرکردن درداشته های دیگران                 د- الف و ج    

3-آیه شریفه« لایُکَلِّفُ اللَّهُ نَفساً إلاوُسعَها»  باکدام ضرب المثل فارسی مطابقت دارد؟

الف) نابرده رنج گنج میسرنمی شود              ب) پایت راازگلیمت درازترنکن

ج) هرکه بامش بیش برفش بیشتر                د)هرچه نصیب است همان می دهن

4- آینده نگری وتلاش برای یافتن دوستان مناسب نتیجه چیست؟

الف)رشدفرهنگی          ب)رشدجسمی              ج) رشداخلاقی            د)رشدفکری

   5- کدام مورد جزءتغییروتحولات روحی وشخصیتی پس ازبلوغ نیست؟

ج)پرسشگری         د) رشدهورمون ها            ب) استقلال طلبی       الف )   بروزانحرافات فکری واخلاقی

          6 - آیه شریفه « فَمَن یَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَیرًایَرَه » به کدام ویژگی روز قیامت اشاره دارد؟
        الف -  جدایی نیکوکاران          ب)حسابرسی دقیق      ج)جمع شدن همه مردم      د)روز آشکارشدن حق

 

      

7  - چراحضرت علی(ع) می فرمایند :(درکارهاابتداءباجوانان مشورت کنید)؟زیرا....

   الف)باتجربه هستند                                               ب) ناراحت نشوند  

    ج) آینده نگرهستند وبهترین راانتخاب می کنند           د) باهوش  تر  و  سرعت حس شان بیشتر است.

       8 -کدام بیت شعر به موضوع(خاتم النبیین )بودن پیامبر(ص)اشاره دارد؟
 
الف)آدم و نوح و خليل و عيسي و موسي// آمده مجموع در ظلال محمد                   
       
ب)نگارمن که به مکتب نرفت وخط ننوشت// به غمزه مسئله آموزوصدمدرس شد                
        
ج) نام احمدنام جمله انبیاست//چون که صدآمدنودهم پیش ماست                
     
             د)حسن یوسف،دم عیسی یدبیضاداری//آنچه خوبان همه دارند توتنهاداری 
 پاسخ درست بدهد؟   9 - به پرسش های اساسی ومهم انسان ازجمله(ازکجاآمده ام آمدنم بهرچه بود؟....)چه کسی می تواند د)دانشمندان                   ب)حکیمان                       ج)شاعران                            الف-  محتوای  قرآن 
10- باتوجه به آیه ی «وأقیمُوا الصَّلاةَ وَآتوا الزَّکاةَ وَاَطیعُوا الرَّسولَ لَعَلَّکُم تُرحَمونَ»راه بهره مندی ازرحمت إلهی چیست؟

الف)عمل صالح،نمازخواندن،دادن زکات       ب)خواندن نماز،اطاعت ازپیامبر،عمل صالح                           

ج)اطاعت ازپیامبر،عمل صالح،دادن زکات                                           د) نمازخواندن،دادن زکات، اطاعت ازپیامبر  

ب - صحیح و غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید  .(1) 

الف انسان  با  تنبیه وانتقام خطاکار خودش را از بخشندگی وعفوخداوندمحروم می سازد.

ب -    مهمترین و اولین عامل رستگاری انسان  عمل  نیک است .

ج      باید از تقلید در اصول دین پرهیز کرد.

د- اگر انسان در نماز مغرب  شک کند که چند رکعت خوانده است نمازش باطل نمی شود .

ج - جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید(5/1)

   الف -  ایمان است وقتی  انسان را به خوشبختی  واقعی  می رساند.که ...............................همراه شود.

          ب-  انسان وقتی خودش رابادیگران مقایسه می کند دواقع ..........................را نادیده می گیرد.   

 ج -    با توجه  به فرمایش حضرت علی  (ع)قرآن هدایت کننده ای است که ................ وسخنگوئی است که هرگز دروغ نمی گوید.

      د- مهم ترین مسئله درموردقرآن؛خواندن و.................... درمعانی آن است               

                و-  مجتهدی که مردم از او احکام دینی یادگرفته وبه آن عمل می کنند ...................................گفته می شود .            
               ه اگر نماز گزار  اذکار واجب نماز را در حال حرکت بگوید  نمازش .....................است

 

د-  به سوالات زیر پاسخ کامل دهید(3)   

الف – طبق فرمایش امام صادق (ع) تاثیر قرائت قرآن  در جوانی چیست ؟5/.

ب -  علت نام  گذاری  دو نام قیامت ( روز حسرت ،  وروز جدایی ) رابیان کنید.؟  (5/.)

ج -  چهار مورد از مبطلات نماز را فقط نام ببرید. (1)

د-  سه مورد از چیزهایی که وضو را باطل می کنند  نام ببرید. ؟ (75/.)

و اولین مسئله ای که هر مکلف باید بداند وبه آن عمل کند  چیست.(25/.)

 

 

               خدایا مارا با حقایق دین بیشتر آشنا کن .              شاداب و موفق و تندرست باشید .

[ دوشنبه هجدهم دی 1391 ] [ 15:4 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]
                           باز ، دگر باره رسید " اربعین "


          جوش زند " خون حسین " از زمین

 

شد چهلم روزِ " عزای حسین " 
 
جان جهان باد " فدای حسین"


[ چهارشنبه سیزدهم دی 1391 ] [ 19:36 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]
 

 امتحان پیام آسمان سال سوم راهنمایی   مدرسه نمونه امام حسن مجتبی (ع) میان ترم نوبت اول

نام و نام خانوادگی                                شعبه کلاس               وقت    50 دقیقه   تاریخ 28 /9 91

      (( دل فقط با یاد خدا آرام می گیرد .))     

 الف -      پاسخ صحیح را علامت بزنید. ( بارم هر سوال 5/.)  (5نمره) 

 1- چرا قوم بنی اسرائیل برای دعا بیرون شهر رفتند؟

الف) عوامل حواس پرتی کم تر هست        ب)انسان از حالت تکبر وغرور خارج می شود

ج) انسان در بیابان راحت تر دعا می کند              د) پیامبر با مردم راحت تر ارتباط برقرار می کرد   

  2 - در چه مواردی نباید از خطاهای شخص گناهکار گذشت؟

وقتی خطاکار به اشتباهش پی ببر ب -                   از انجام کارش پشیمان شود.الف

د) بخشش او باعث بی ادبی افراد نادان دیگر می شود               ج ) وقتی می داند موجب اصلاح

3 - مفهوم کدام آیه درمورد عفو و گذشت مؤمنان از یکدیگر است؟

- وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ     ب                     الف - وَ اَطیعُوا اللهَ وَ الرَّسُولُ لَعلَّکُم تُرحَمُونَ  

 د   - رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَا ب                                                  ج -   رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

4 - چه چیزگوهر ارزشمند درون ما را از ناخالصی ها جدا می کنند؟

تقوی    د-               ج- تلاش و کوش             گرفتاری و مشکلات ب -        دوستی با مردم الف)

5 - طبق سخن امام رضا (ع) با پذیرفته شدگان کدام یک از گزینه های زیر بقیه اعمال انسان هم پذیرفته می شود  

نماز                د-    عمل صالح    ج -                   ایمان     ب-                                الف - روزه

6 - در این روز تمام اعمال نیک و بد انسان ها مورد بازبینی و پرسش قرار می گیرند.)) این توضیح مربوط به کدام نام قیامت می باشد

د- روز جزا                       روزجدایی           ج -                      ب – روز حساب رسی                     الف)روز حسرت

کدام گزینه نشان ایمان است 7 -

   د-  عمل صالح      ج - عملی که به ما زیان نرساند          ب- همه عمل های انسان        الف - اعمال سودمند دنیا   

.

8 – استفاده  از ........ کاری حرام است  و وضو را باطل می کند .

الف – اب مضاف          ب –آب های خیلی گل الود            ج- آب غصبی           د- آب نمک غلیظ

9 - کدام یک از موارد زیر نماز را باطل نمی کنند ؟

الف – سرفه عطسه و خمیاز ه کشیدن            ب –   شک دو رکعتی و سه رکعتی و دو رکعت اول نماز های چهار رکعتی

ج – ازکار نماز را در حال حرکت می گوید          د- اگر در بین نماز عمدا  سخن بگو ید

10 -  چرا سرگذشت اقوام پیشین را خداوند در قران بیان کرده است.؟

الف -  برای آشنایی با آنها    ب- برای عبرت گرفتن     ج -  یاد اوری نعمت ها     د-  سرنوشت انسان ها پس از مرگ

ب - صحیح و غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید(5/1) 

الف- پیام همه ی رسولان الهی با هم یکسان است.

  ب-  ما انسانها فقط به چیزهایی فکر می کنیم که دیگران دارند و ما نداریم  .

ج  - خداوند از هر کس به اندازه خواست خودش طلب می کند.. 

د- اگر نور ایمان در قلب کسی باشد ، بدون شک در گفتار و رفتار او ظاهر نمی شود.

و  -  اگر نماز  گزار  در بین نماز کاری انجام دهد که حالت نماز را به هم بزند  نمازش باطل  می شود .

ه  - با توجه به  مفهوم  آیه ی ( (فَمن یَعمل مِثقالَ ذَرهِ خبرًا یره َ و مَن  یعمل مِثقالَ ذرهٍ شراً یرهُ ))  تمام اعمال انسان چه کوجک و بزرگ  همه مورد حساب رسی  می شوند.

     ج - جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید(5/1)

الف - کسانی که واقعاً توان مقابله با دشمن را ندارند و در پشت جبهه فعالیت می کنند نزد خداوند از ......... به شمار می روند

ب- انسان ها وقتی توانایی خودشان را با دیگران مقایسه می کنند معمولاً سرمایه های ارزشمند خود را ........................... می گیرند

ج - زمان بنیانگذاری عقاید دینی ما مربوط به مرحله .............................  از سنین زندگی است.

د- اولین و مهم ترین چیز ی که خدا وند آن را مایه رستگاری انسان در روز قیامت می داند........................... است.

و- ایمان وقتی با ........... ................همراه باشد انسان را به خوشبختی می رساند.

ه –مهم ترین مسئله در خواندن و قرائت قرآن .................است

    د-  به سوالات زیر پاسخ کامل دهید(4)   

الف - دلائل تفاوت در آفرینش را نام ببرید ؟(75/

  ب- عفو وگذشت از خطای دیگران چه اثری برای جامعه خواهد داشت؟ ( 3 اثر  )

ج -  جواب سؤالات دینی خود را از چه کسانی بپرسیم؟ چرا؟ 5/

د- طبق فرمایش  حضرت علی  علیه السلام  همنشینی و انس با قران چه تأ ثیری  بر انسان می گذارد ؟ 0( چهار مورد) 1

و -      با توجه به  شعر   ( نام احمد جمله نام انبیاست چون که صد آید نود هم پیش ماست  ) دو پیام مهم آن را بنویسید.  1

 

خدایا تو فیق  اشنایی بیشتر با معارف دین به ما عنایت بفرما   .        موفق و شاداب وبا نشاط باشید.

[ جمعه یکم دی 1391 ] [ 17:58 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]
دانش اموزان گرامی سئوالات پایان هردرس(یعنی قسمت خودت راامتحان کن)دراین سئوالات تکرارنشده است
نمونه سئوالات تشریحی وکوتاه پاسخ داخل درس پیام های آسمانی سوم راهنمایی همراه با راهنمای پاسخ
درس اول:
1)باتوجه به به داستان درس علت قبول نشدن دعا توسط خداوند چه بود؟جواب در ص2
2)چراخداوندفردی راکه توبه کرد به پیامبر ش معرفی نکرد؟ جواب درص3
3)برای بخشش گناهان توسط خداوند چه کارهایی باید انجام دهیم؟(دومورد)جواب در ص4
4)باتوجه به آیه شریفه(وَلیَعفواوَلیَصفَحوا اَلا تُحِّبونَ اَن یَغفِرَاللّهُ لَکُم)مومنان نسبت به چه وظیفه ای دارند؟چرا؟جواب در ص4
5)مالک به فردی که مسخره اش کردچه پاسخی داد؟جواب در ص6
6)شخصی که حاضرنیست ازدیگران گذشت کندازچه چیزی محروم می شود؟(دومورد)جواب در ص6
7)نتیجه کارشخصی که درهنگام خشم باانتقام خودراآرام می کند چیست؟(دومورد)جواب در ص6
8)باتوجه به سخن پیامبر(ص)چگونه می توان پییش خداوند عزیز وسرافراز بود؟جواب در ص7
درس دوم:
1)نتایج مقایسه کردن خودمان بادیگران چیست؟(دومورد)جواب در ص11
2)دوموردازدلایل تفاوت آفرینش انسان ها رابنویسید.جواب در ص10و11و12
3)ازاین آیه ی شریفه(لایُکَلِّفُ اللَّهُ نَفساً إلاوُسعَها )چه می فهمیم؟همراه بایک مثال توضیح دهید.جواب در ص13
49)رشد دربستر سختی ها راهمراه بایک مثال توضیح دهید.جواب در ص5
5)مهمترین فایده ی رشددربستری سختی ها چیست؟جواب در ص12
درس سوم:
1)بعدازبلوغ انجام چه تکالیفی برانسان واجب است؟جواب در ص16
2)چراخدا با واجب کردن احکام دینی ما را دچار سختی کرده است؟جواب در ص17
3)دوموردازنشانه هاوتحولات روحی پس ازبلوغ رابنویسید.جواب در ص18
4)باتوجه به سخن حضرت علی پس ازمشورت باجوانان باید موضوع رابا چه کسی درمیان گذاشت؟چرا؟جواب در ص18
5)حس استقلال طلبی که ازنشانه های بلوغ است راتوضیح دهید؟
6)ایجادحس پرسشگری که ازنشانه های بلوغ است راتوضیح دهید؟جواب در ص18
7)همراه بامثال توضیح دهیدکه تحولات پس ازبلوغ چگونه ممکن است دچارمشکلات فکری واخلاقی شود؟نتیجه آن چیست؟جواب درص19
8)چندمورد ازنشانه های حس استقلال طلبی رابنوسید.جواب درص18
9)زمان بنیانگذاری عقاید دینی انسان چه زمانی است؟جواب درص18
10)اصول وزیربناهای دین خودرابایدبراساس چه چیزی بنیان نهیم؟جواب درص18
11)درچه مسایل دینی نباید تقلیدکرد؟جواب درص18
درس چهارم:
1)توضیح که چراامروزه کسی نمی تواند درهمه ی رشته های تخصص داشته باشد؟جواب درص22
2)چندموردازتکالیف مسلمانان رابنویسد.جواب درص22
3)باتوجه به آیه ی شریفه ی(وَاَقیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّکاةَ وَاَطیعُوا الرَّسولَ لَعَلَّکُم تُرحَمونَ)درچه صورتی ماموردرحمت خداقرارمی گیریم؟جواب درص23
4)یکی ازراههای رسیدن به وظایف ومسائل دینی رابنویسید؟جواب درص23
5)چه کسانی می توانندتمام احکام دینی رابه دست آورند؟
درس هفتم:
1)سه مورد ازویژگی ها واتفاقات روز قیامت رابنویسید؟جواب درص39
2)حالات شخصی که نامه ی اعمالش دردست راستش است رابنویسید.جواب درص39
3)حالات شخصی که نامه عملش دردست چپش است رابنویسید.جواب درص39
4)شخصی که نامه ی اعمالش دردست چپش است چه آرزویی می کند؟جواب درص39
5)یوم الفصل چه روزی است؟مختصراًتوضیح دهید.جواب درص41
6)یوم الحساب یعنی چه؟درمورد آن توضیح دهید.جواب درص40
7)حسابرسی درروزقیامت به چه نحوی انجام می شود؟توضیح دهید.جواب درص40
8)نشانه ی ایمان چیست؟وچگونه ممکن است ازقلب انسان خارج شود؟جواب درص41
9)اولین ومهمترین عامل رستگاری انسان در روز قیامت چیست؟جواب درص41
10)ایمان چه زمانی مایه ی خوشبختی انسان می شود؟جواب درص41
11)باتوجه به آیه ی شریفه(الَّذینَ آمَنوُاوَعَمِلُوا الصّالِحاتِ اولئِکَ اَصحابُ الجَنَّةِ هُم فیهاخالِدونَ)چه کسانی دربهشت جاویدانند؟جواب درص41
درس هشتم:
1)مهمترین مسئله درموردقرآن چیست؟جواب درص
2)چه کاری باعث زیبائی ودلنشینی بیشترقرآن می شود؟جواب درص47
3)علت تاکید برقرائت وخواندن قرآن چیست؟جواب درص47
4)چندموردازپرسشهایی که مربوط به همه ی زمانهابود وقرآن به ان پاسخ گفته رابنویسید؟جواب درص47
5)چهارمورد ازپیام ها ومحتوای اصلی قرآن رابنویسید.جواب درص48
6)هدف ازبیان سرگذشت اقوام گذشته درقران چیست؟جواب درص48
7)هدف خداوند ازیادآوری نعمت ها چیست؟جواب درص48
درس دوازدهم:
1)باتوجه به نامه ی حضرت علی به امام حسن مابایددرخواست هایمان رابوسیله ی چه کاری ازخدابخواهیم؟چرا؟جواب درص69
2)باتوجه به نامه حضرت علی به فرزندشان چراماخواسته هایمان رافقط بایدازخداوندبخواهیم؟جواب درص69
3)نام چنددعاراکه مادرطول شبانه روز بوسیله ان خدارامی خوانیم رابنویسید.جواب درص70
4)انسان هادرچه زمانی به یاری خداوند نیازمند هستند؟جواب درص70
6)چهاروقت طلایی وغنیمتی رابرای دعاکردن بنویسید.جواب درص72
7)چراابتداباید درخواست هایمان رابافرستادن صلوات برپیامبر(ص)آغازکنیم؟ر72
8)چه دعایی به قبولی واستجابت نزدیک تر است؟جواب درص72
9)منظورازآداب دعاچیست؟جواب درص72
10)آیه ی شریفه(وَقالَ رَبُّکُم اُدعونی أستَجِب لَکُم)چه کاری راازما می خواهد؟چر؟جواب درص70
درس سیزدهم:
1)براساس گفته دانشمندان جهان براساس چه قانونی آفریده شده است؟جواب درص77
2)منظورازصله رحم چیست؟دونمونه مثال بزنید.جواب درص81
3)سه موردازنتایج وثمرات صله رحم رابنویسید.
جواب درص81
4)درچه صورتی نبایدازپدرومادراطاعت کرد؟
جواب درص81
5)باتوجه به سخن حضرت علی(رض)نتیجه ی نیکی به والدین چیست؟
جواب درص81
6)باتوجه به آیه(
مَن جاءَ بالَحَسَنةِ فَلَه عَشرُاَمثالِها)نتیجه نیکی کردن چیست؟جواب درص80
7)مفهوم آیه(
وَما اَنفقتُم مِن شیءٍفَهُوَیُخلِفُهُ)چیست؟ودرارتباط باکدام نیکی است؟جواب درص80

8)ازآیه ی شریفه ی (إن اَحسَنتُم اَحسَنتُم لاَنفُسِکُم وَاِن اَسأتُم فَلَها)چه نتیجه ای می گیرید؟دومورد بنویسید.جواب درص83

درس چهاردهم

1)سه موردازویزگی های انسان حسودرابنویسید.جواب درص86و87

2)نتایج حسادت به دیگران رابنویسید.جواب درص86و87

3)توضیح دهیدکه حسادت چگونه باعث ضعیف شدن ایمان می شود.جواب درص87

4)ناامیدی چه زمان هایی به سراغ انسان می آید؟جواب درص88

5)منظورازغبطه چیست؟جواب درص88

6)چرابعضی ازانسانهابعدازشکست نمی توانندکارجدیدی راشروع کنند؟جواب درص88

7)منطقی ترین راه درمقابل شکست ها چیست؟جواب درص88

8)توضیح دهید که نیکی به دیگران چگونه باعث درمان حسادت می شود.جواب درص88

9)حدیث به هم ریخته ی زیر رادرست کنید.

رامی خورد - آتش - ایمان را- همان طور- حسد - هیزم - که - می خورد

درس پانزدهم

1)دوموردازنیازهای انسان رابنویسید.جواب درص92

2)سه موردازنتایج دوستی های ناپایدار رابنویسید.جواب درص93

3)باتوجه به سخن حضرت عیسی(ع)مابایدباچه کسانی همنشین شویم؟جواب درص94

4)باتوجه به سخن امام باقرچگونه می توانیم حدس بزنیم که اهل خیروخوبی هستیم ؟مختصراًتوضیح دهید.جواب درص95

5)برای محافظت ازشیطان چه نکاتی رابایدرعایت کنیم؟چهارمورد.جواب درص95و96

6)مهمترین تیرزهرآگین شیطان چیست؟واوچگونه ازآن استفاده می کند؟جواب درص96

7)دربرابروسوسه ی شیطان ازچه کسی بایدکمک بخواهیم؟چرا؟جواب درص96و97

8)باتوجه به حدیث پیامبر(ص)نتیجه ی دوست داشتن هرچیز چیست؟جواب درص93

9)آیه ی شریفه(وَاِمَّایَنزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیطانِ نَزغٌ فَاستَعِذبِاللّه اِنَّهُ سَمیعٌ علیمٌ) چه چیزی ازانسان می خواهد؟چرا؟جواب درص96

درس شانزدهم:

1)وضعیت قبل ازانقلاب وامروز راباهم مقایسه کنید.جواب درص103

2)دومورد ازنقشه های شیطانی مشرکان مکه رادرمورد پیامبر (ص)بنویسید.جواب درص105

3)توضیح هید که چراقدرت های بزرگ ازراهکارجدیدی به نام جنگ نرم استفاده می کنند؟جواب درص108

4)چندنمونه ازاقدامات جنگ نرم(شبیخون فرهنگی)رابرعلیه مسلمانان بنویسید.جواب درص108

5)چراقدرت های بزرگ درحال حاضرازجنگ نظامی کمتر استفاده می کنند.سه دلسل بنویسید.جواب درص108


موضوعات مرتبط: سال سوم راهنمایی
برچسب‌ها: نمونه سوالات کوتاه پاسخ پیام اسمانی سال سوم راهنم
[ یکشنبه نوزدهم آذر 1391 ] [ 17:42 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]

1- کدام آیه شریفه ازمومنان می خواهداشتباهات همدیگر راببخشند؟

الف)«عَسی اَن تَکرَهوا شَیئًاوَهُوَخَیرٌلَکُم» ب)«لاتَهِنُوا وَلاتَحزَنواوأنتُم ألاَعلَونَ إن کُنتُم مُومِنینَ»

ج)«وَقالَ رَبُّکُم اُدعونی أستَجِب لَکُم» د)«وَلیَعفواوَلیَصفَحوا اَلا تُحِّبونَ اَن یَغفِرَاللّهُ لَکُم»

2- (غفّار) به چه معناست؟

الف)پرده پوش گناهان ب) بسیارمهربان ج) بسیار آمرزنده د)بسیاربخشنده

3- باتوجه به سخن پیامبر(ص)چگونه می توان عزیز وسرافراز شد؟

الف)باتوبه کردن ب) گذشت ازدیگران ج) بادعاکردن د)فروخوردن خشم

4- درچه صورتی انسان خودش را از بخشندگی وعفوخداوندمحروم می سازد؟

الف)تنبیه وانتقام خطاکار ب) دعانکردن برای خطاکار ج) نپذیرفتن عذرخطاکار د)کنترل نکردن خشم

5- باتوجه به آیه«وَلیَعفواوَلیَصفَحوا اَلا تُحِّبونَ اَن یَغفِرَاللّهُ لَکُم»چراگذشت کاری پسندیده است؟

الف)موجب رحمت خدامی شود ب) باعث آمرزش خداوند می شود

ج) باعث خشنودی خدامی شود د)باعث ارزشمندی انسان می شود

6- خداوند بخشایشگرتنهاخطاهای کوچک انسان رامی بخشد. ص غ

7- همواره نبایدازگناهان دیگران گذشت نمود. ص غ

8-کسی که با انتقام وتنبیه خودش راآرام می کندتنها به ................عمل می کند.

9- عفو وگذشت ازخطای دیگران موجب.................. می شود.

10- کسی که باخشم وانتقام ازخطای دیگران نمی گذرداز ................ محروم می شود.

درس دوم:

1- نتیجه مقایسه کردن خودمان بادیگران چیست؟

الف)نادیده گرفتن آروزها ی خود ب) نادیده گرفتن توانائی های خود

ج) فکرکردن درداشته های دیگران د)گزینه ب وج

2- کوره های آتشین زندگی انسان کدام است؟

الف)محرومیت ونداشتن ثروت ب) مشکلات زندگی

ج) نرسیدن به آرزوها د)دست یافتن به آرزوها

3- آیه شریفه« لایُکَلِّفُ اللَّهُ نَفساً إلاوُسعَها» باکدام ضرب المثل فارسی مطابقت دارد؟

الف)نابرده رنج گنج میسرنمی شود ب) پایت راازگلیمت درازترنکن

ج) هرکه بامش بیش برفش بیشتر د)هرچه نصیب است همان می دهند

4- منظورازآیه شریفه« لایُکَلِّفُ اللَّهُ نَفساً إلاوُسعَها » چیست؟

الف)خداوند به کسی تکلیف نمی دهد ب) تکالیف همه ی انسان ها یکسان است

ج) خداوندبیش ازتوانائی ها ی انسان به اوتکلیف می دهد د)انتظارخداوندازانسان هایکسان نیست

5- پیامبر(ص)مردم رابه چه چیزی تشبیه کرده اند؟

الف) کوره های آتشین ب)قهرمانان زندگی ج) صنعتگران ماهر د)معادن طلا ونقره

6- خداوند بیش ازتوانائی های هرکس به اوتکلیف می دهد. ص غ

7- انتظارخداوند ازانسان هایکسان نیست. ص غ

8- وظیفه هرفرد نزدخداوندمتناسب با.................... است که دراختیار دارد.

9- انسان وقتی خودش رابادیگران مقایسه می کند درواقع ............... رانادیده می گیرد.

درس ســــــــــوم:

1- کدام مورد جزءتغییروتحولات روحی وشخصیتی پس ازبلوغ نیست؟

الف)پرسشگری ب) رشدهورمون ها ج) استقلال طلبی د)بروزانحرافات فکری واخلاقی

2- زمان بنیانگذاری عقایدواصول دینی انسان چه هنگامی است؟

الف)دوران کودکی ب) دوران جوانی ج) دوران بلوغ د)زمان مشخصی ندارد

3- باتوجه به سخن حضرت علی(رض)درکارها ابتدابایدباچه کسانی مشورت کرد؟

الف)جوانان ب) سالخوردگان ج) دانشمندان وعالمان دین د)حاکمان وبزرگان

4- سن بلوغ برای پسران ازچه زمانی شروع می شود؟

الف)9سالگی ب) 12سالگی ج) 15سالگی د) 18سالگی

5- چراحضرت علی(ع) می فرمایند :(درکارهاابتداءباجوانان مشورت کنید)؟زیرا....

الف)باتجربه هستند ب) ناراحت نشوند

ج) آینده نگرهستند وبهترین راانتخاب می کنند د)باهوش هستند

6- آینده نگری وتلاش برای یافتن دوستان مناسب نتیجه چیست؟

الف)رشدفرهنگی ب)رشدجسمی ج) رشداخلاقی د)رشدفکری

7- انجام تکالیف دینی درابتدابادشواری هایی همراه است. ص غ

8- حضرت علی می فرمایند:برای انجام کارها اول موضوع راباسالخوردگان به مشورت بگذارید. ص غ

9- اگرمسائل وپرسش های دینی راباافرادناآگاه درمیان بگذاریم نتیجه ای جزء ............. نخواهد داشت.

10- آینده نگری وتلاش برای یافتن دوست خوب نتیجه .................. انسان است.

11- بلوغ برای یک مسلمان سرآغازانجام ......... است.

12- وظایف دینی ما درحقیقت نشانه ی لطف ...............به ما انسان هاست.

13- سرآغازانجام تکالیف شرعی ................ است.

14- دوران بلوغ هنگامه ی بنیان گذاری .............انسان است.

درس چـــــهـــــارم:

-1 باتوجه به آیه ی «وأقیمُوا الصَّلاةَ وَآتوا الزَّکاةَ وَاَطیعُوا الرَّسولَ لَعَلَّکُم تُرحَمونَ»راه بهره مندی ازرحمت إلهی چیست؟

الف)عمل صالح،نمازخواندن،دادن زکات ب)خواندن نماز،اطاعت ازپیامبر،عمل صالح

ج)اطاعت ازپیامبر،عمل صالح،دادن زکات د) نمازخواندن،دادن زکات، اطاعت ازپیامبر

2- پیمودن مسیرتحقیق ورسیدن به اجتهادبرای همه مردم امکان پذیراست. ص غ

3- قبل ازدوران بلوغ تکالیف ومسئولیت هایی ازطرف خدا برعهده ی انسان قرارمی گیرد. ص غ

4- هیچ کس نمی توانددرتمام رشته های علمی موردنیاز زندگی به تخصص دست یابد. ص غ

5- یکی ازراههای دستیابی به وظایف ومسائل دینی تحصیل ............... است.

6- به کسانی که درعلوم دینی تخصص دارند ................ می گویند.

درس هـــفــتــم:

1- کدامیک جزء نام های روز قیامت نیست؟

الف)برزخ ب) یوم الحساب ج)روز معلوم د)یوم الفصل

2- کدام آیه شریفه به حسابرسی دقیق در روز قیامت اشاره دارد؟

الف)« مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَه عَشرُاَمثالِها» ب) «لایُکَلِّفُ اللَّهُ نَفساًإلاوُسعَها»

ج)« فَمَن یَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرَّایَرَه» د)«لاتَهِنُوا وَلاتَحزَنواوأنتُم ألاَعلَونَ إن کُنتُم مُومِنینَ»

3- منظوراز((یُوم الفَصل )) چیست؟

الف)روزجزاء ب)روزجدایی ج)روزبزرگ د) روزحسابرسی

4- مهم ترین واصلی ترین عامل هدایت انسان چیست؟
الف)عمل نیک ب) ایمان ج)باقیات الصالحات د)گزینه الف وب
5-کدام مورد جزء(باقیات الصالحات:نیکی های ماندگار)نیست؟
الف)کاشتن درخت ب)نمازشب خواندن ج)ساخت مسجد د)نوشتن کتب دینی
6- کدام مورد جزء(باقیات الصالحات:نیکی های ماندگار) می باشد؟
الف)نیت ب)ساخت مدرسه ج) روزه گرفتن د) دعاکردن
7- منظوراز((باقیاتُ الصالحات)) چیست؟
الف)نیت پاک ب)قلب نیک و نورانی ج) نیکی ماندگار د)ایمان همیشگی
8-آیه شریفه « فَمَن یَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَیرًایَرَه » به کدام ویژگی روز قیامت اشاره دارد؟
الف) جدایی نیکوکاران ب)حسابرسی دقیق ج)جمع شدن همه مردم د)روز آشکارشدن حق
9- مهمترین و اولین عامل رستگاری انسان عمل نیک است. ص غ
10- یوم الحساب یعنی............... ویوم الفصل یعنی ............. .
11- ایمان وقتی می تواند انسان راخوشبخت کندکه با .............. همراه شود.
12- نورایما ن اگرازقلب انسان فراتر رود در ...............ظاهر می شود
. 13- درقیامت پاداش یامجازات هرکسی متناسب با .............. خواهد بود.
14- به کارهای نیکی که پس مرگ نیز باقی می ماند ................. می گویند.
15- پرونده ی اعمال نیک انسان بجزنیکی های ماندگار پس از .......... بسته می شود.
16- هیچ کارنیکی بدون ............... سودمند نخواهد بود.
17- درحقیقت عمل صالح نشانه ی ............... است.
درس هـــشــتــم:
1- کدام بیت شعر به موضوع(خاتم النبیین )بودن پیامبر(ص)اشاره دارد؟
الف)آدم و نوح و خليل و عيسي و موسي// آمده مجموع در ظلال محمد
ب)نگارمن که به مکتب نرفت وخط ننوشت// به غمزه مسئله آموزوصدمدرس شد
ج) نام احمدنام جمله انبیاست//چون که صدآمدنودهم پیش ماست
د)حسن یوسف،دم عیسی یدبیضاداری//آنچه خوبان همه دارند توتنهاداری
2- کدام آیه شریفه زیر مسلمانان را به خواندن قرآن تشویق می کند؟

الف)»فإذاقرأتَ القرآنَ فَأستَعِذبالله» ب)«وإذاقرُئ القرآن فأستَمعوالَه »

ج)فأتوا بِسورَةٍ مِن مِثلِه إن کُنتُم مُومنینَ د)«فأقرَئواماتَیَسَّرَمِنَ القرآنِ»

3- کدام مورد جزء پیام های اصلی قرآن نیست؟
الف)خواندن نمازهای مستحب ب)پرستش کردن غیرخدا ج)توصیف جهنم وبهشت د)سرگذشت اقوام گذشته
4- به پرسش های اساسی ومهم انسان ازجمله(ازکجاآمده ام آمدنم بهرچه بود؟....)چه کسی می تواندپاسخ درست بدهد؟ الف)دانشمندان ب)حکیمان ج)شاعران د) قرآن
5- خداوندحدواندازه ی معینی رابرای خواندن قرآن مشخص نکرده است. ص غ
6- پیام های اصلی پیامبران باهم یکسان است. ص غ
7- مهم ترین مسئله درموردقرآن؛خواندن و................. درمعانی آن است.
8- به پرسش های اساسی ومهم بشر .................. پاسخ درست می دهد.
9- تلاوت قرآن باصدای نیکو ورعایت تجویدباعث ................بیشترآن می شود.
10- باتوجه به سخن حضرت علی(رض)جاهای خالی راکامل کنید.

قران پنددهنده ای است که ......... هدایت کننده ای است که ......... وسخنگوئی است که هرگز ...........

درس دوازدهم

1- باتوجه به سفارش حضرت علی به فرزندگرامیشان کلید؛گنجینه های آسمان وزمین کدام است؟
الف)نماز ب)عمل نیک ج)نیت خالص د) دعا
2- باتوجه به نامه حضرت علی به امام حسن چه چیزی باعث نازل شدن نعمت ورحمت خدا می شود؟
الف)گذشت ب)امیدواری ج)دعا د)نماز
3- کدام آیه شریفه ازما می خواهدخواسته ونیازهایمان راازخدابخواهیم؟
الف) «وَمن یَتوَکَّل علی اللهِ فَهِوَحَسبِه» ب) وَاَطیعُوا الرَّسولَ لَعَلَّکُم تُرحَمونَ»

ج) «وَقالَ رَبُّکُم اُدعونی أستَجِب لَکُم» د) «مَن جاءَ بالَحَسَنةِ فَلَه عَشرُاَمثالِها»

4- مفهوم اصلی آیه شریفه«وَقالَ رَبُّکُم اُدعونی أستَجِب لَکُم»درارتباط با چیست؟

الف)اعتمادوتوکل برخداوند ب)درخواست نیازها ازخدا ج)درخواست آمرزش د) درخواست هدایت ازخداوند

5- کدام مورد جزءفرصت های خوب وغنیمتی برای دعاکردن نیست؟
الف)قبل ازنمازظهر ب)هنگام بارش باران ج)هنگام أذان د) زمان قرائت قرآن
6- کدام موردازدلایل قبول نشدن دعا درگاهی اوقات نیست؟
الف)نیت نکردن ب)أجروپاداش بیشتر ج)احتمال تباه شدن دین د) پاداش درروزقیامت
7- باتوجه به سخن امام صادق مهمترین اثرونتیجه دعاچیست؟
الف)بخشش همه گناهان ب)آرامش روحی ج)دریافت نعمت های بیشتر د) رسیدن به مرتبه وجایگاه بلند
8- کدام موردجزءمهمترین نتایج واثرات دعا نیست؟
الف)بخشش همه گناهان ب)آرامش روحی ج)دریافت نعمت های بیشتر د) رسیدن به مرتبه وجایگاه بلند
9- چراگاهی اوقات دعای ما قبول نمی شود؟
الف) رسیدن به مرتبه وجایگاه بلند ب) احتمال تباه شدن دین ج) أجروپاداش بیشتر د)همه موارد
10- دعای چه کسی زودتر قبول می شود؟کسی که درابتداء.....
الف)صدقه می دهد ب)برای دیگران دعامی کند ج)هنگام أذان دعامی کند د) پنهانی دعا می کند
11- حضرت باقر(ع)درهنگام دعاودرخواست حاجت هایشان ابتداءچه کاری انجام می دادنند؟

الف)خودشان رامعطرمی کردند ب)صدقه می دادند ج)به مسجدمی رفتند د) منتظرأذان ظهرمی مانند

12- طبق سخنان بزرگان دین ؛بهتراست دعاهایمان راچگونه آغازکنیم؟

الف)بارفتن به مسجد ب)همزمان باأذان گفتن ج)بامعطرساختن خود د) باصلوات برپیامبر
13- دعاکردن مخصوص زمان خطر وگرفتاری هاست. ص غ
14- دعاکردن هنگام باریدن باران ؛جزءفرصت های غنیمتی دعا است. ص غ
15- کلید؛گنجینه های آسمان وزمین دعا است. ص غ
16- کلید؛گنجینه های آسمان وزمین ............... است.
17- رعایت آداب دعا باعث می شودکه دعای انسان ............. شود.
18- نزدیک ترین دعابه اجابت دعاکسی است که دردعاهایش ............... کند.

19- هرگاه درخواستی ازخداوندسبحان داشتیم دعایمان را با ...............آغازمی کنیم.

درس سیزدهم

1- کدام آیه شریفه درارتباط با قانون عمل وعکس العمل است؟
الف)«إن اَحسَنتُم اَحسَنتُم لاَنفُسِکُم وَاِن اَسأتُم فَلَها» ب) « لایُکَلِّفُ اللَّهُ نَفساً إلاوُسعَها» »
ج) «عَسی اَن تَکرَهوا شَیئًاوَهُوَخَیرٌلَکُم» د)«رَبّنا آتِنا فِی الدُّنیا حَسنَة وَفی الاخِرَةِ حَسنَةً
2- کدام آیه شریفه به قانون عمل وعکس العمل اشاره ندارد؟
الف)«إن اَحسَنتُم اَحسَنتُم لاَنفُسِکُم وَاِن اَسأتُم فَلَها» ب) « مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَه عَشرُاَمثالِها»
ج) «عَسی اَن تَکرَهوا شَیئًاوَهُوَخَیرٌلَکُم» د) « وَما اَنفقتُم مِن شیءٍفَهُوَیُخلِفُهُ»
3- درچه صورتی نباید ازپدرومادراطاعت کرد؟
الف)برآورده نکردن نیازهایمان ب)نیکوکارنباشند ج)صله رحم راانجام ندهند د)دستوری برخلاف رضایت خدابدهند
4- کدام مورد درباره صله رحم درست نیست؟
الف) پیروی واطاعت ازهمه ی دستورات خویشاوندان ب)محکم کردن روابط
ج)محبت کردن به خویشاوندان د)دید وبازدیدازخویشاوندان
5- باتوجه به سخنان حضرت علی (رض)نتیجه نیکی کردن به والدین چیست؟
الف)زیادشدن ثروت ب)عمرطولانی ج)نیکی کردن فرزندان درآینده د)برطرف شدن مشکلات
6- آیه شریفه « وَما اَنفقتُم مِن شیءٍفَهُوَیُخلِفُهُ»درارتباط باکدام مورد است؟
الف)نیکی به والدین ب)صدقه دادن ج)صله رحم د)درخواست رزق وروزی ازخداوند
7- باتوجه به آیه شریفه « مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَه عَشرُاَمثالِها»پاداش هرنیکی نزد خداوندچقدراست؟
الف)دوبرابر ب)به همان اندازه ی نیکی ج)هفتادبرابر د)ده برابر
8- کدام مورد باعث جلب محبت نزدیکان می شود؟

الف)نیکی به پدر ومادر ب)صدقه دادن ج)صله رحم د)انجام کار نیک

9- پاداش و نتیجه کدام کارهاهم دراین دنیا وهم درآخرت به انسان می رسد؟

الف)صدقه،صله رحم،توکل برخدا ب)صله رحم،نیکی به پدرومادر،دادن صدقه

ج)نیکی به والدین،توکل برخدا،صدقه دادن د)صله رحم ،ناامید نشدن،دادن صدقه

10- تجربه ی دانشمندان ثابت کرده است که رویدادهای جهان بصورت اتفاقی رخ می دهد. ص غ

11- پدرومادری که صالح ونیکوکارنیستند؛لازم نیست باآنان باادب واحترام رفتارکرد. ص غ

12- درهمه حالتهابایدازپدرومادراطاعت کرد ؛حتی اگردستورشان برخلاف امرخداباشد. ص غ

13- انجام هرکارنیک ویابدقبل ازآن که آثارش به دیگران برسد به ................. برمی گردد.

14- کسی که به پدر ومادرش نیکی می کند ............... نیز به اونیکی می کنند.
15- هرکار خیر راکه انجام می دهیم درواقع به ...................کرده ایم.
درس چهاردهم:
1- روحیه ای که شخص دوست دارد آنچه دیگران دارندازدستشان برود چه نام دارد؟
الف)غبطه ب)طمع ج)حسادت د)یأس
2- روحیه ای که باعث می شود که از خدابخواهیم مارابه رشد وموفقیت دیگران برساندچه نام دارد؟
الف) حسادت ب)طمع ج) یأس د) غبطه
3- روحیه ای که باعث می شودانسان ازمسیررشدوادامه راه بازبماند چه نام دارد؟
الف)غبطه ب)طمع ج)حسادت د)یأس
4- یاس وناامیدی چه زمانی به سراغ انسان می آید؟
الف)مشاهده موفقیت دیگران ب)شکست درکارها ج) ازدست دادن نعمتها د) گزینه ب وج
5- باتوجه به سخن امام صادق کدام صفت زشت ایمان انسان رامی خورد؟
الف)دروغ ب)طمع ج)حسادت د)ناامیدی
6- چگونه می توان شکست ها رابه پیروزی تبدیل کرد؟
الف) باغبطه خوردن ب) پایداری واستقامت درکارها ج) نیکی به دیگران د)شکست هاتبدیل به پیروزی نمی شوند
7- باتوجه به سخن امام صادق (حسد)چه چیزی رامی خورد؟
الف) اعمال نیک انسان ب) ایمان انسان ج) توکل انسان د) امیدواری انسان
8-کدام صفت بیشتر زمینه سازگناهان بزرگ دیگری می شود؟
الف)غبطه ب)آرزوهای بلند ج) ناامیدی د) حسادت
9- کدام موردمنطقی ترین روش دربرابر شکست ها نیست؟
الف)پذیرش شکست ب) ترس ازشکست ج) گرفتن تجربه ازشکست د) گزینه الف وج
10- چرابرادران حضرت یوسف (ع)ایشان رادرچاه انداختند؟
الف)غبطه خوردن ب)نیرومندی ج)حسادت د)بی دین بودند
11- کدام مورد جزءراههای مقابله با ناامیدی نیست؟
الف) یادخدا ب) توکل برخدا ج)استقامت وپایداری د) نیکی واحترام به دیگران
12- کدام مورد جزءراههای درمان ومقابله باحسادت نیست؟
الف) سپاس نعمت های خداوند ب) غبطه خوردن ج) استقامت وپایداری درکارها د) نیکی واحترام به دیگران
13- اولین گام وراه حل برای درمان حسادت کدام است؟
الف) نیکی کردن به دیگران ب) سپاس نعمت های خداوند
ج) دعابرای رسیدن به موفقیت دیگران د) احترام گذاشتن به دیگران
14- انجام کدام مورد ایمان راهمواره ضعیف وضعیف تر می سازد؟
الف)غبطه خوردن بردیگران ب) توکل نکردن ج) انجام گناهان مکرر د) یأس وناامیدی
15- کدام آیه شریفه راه درمان وغلبه برناامیدی رابه مانشان می دهد؟

الف) «مَن جاءَ بالَحَسَنةِ فَلَه عَشرُاَمثالِها» ب) وَاَطیعُوا الرَّسولَ لَعَلَّکُم تُرحَمونَ»

ج) «وَقالَ رَبُّکُم اُدعونی أستَجِب لَکُم» د) «وَمن یَتوَکَّل علی اللهِ فَهِوَحَسبِه»

16- صفت غبطه خوردن همچون حسادت صفتی ناپسند است. ص غ
17- غبطه روحیه ای ارزشمنداست ولاحسادت قابل مقایسه نیست. ص غ
18- منطقی ترین راه دربرابر شکست اینست که ان رابپذیریم. ص غ
19- حسود رشدوموفقیت دیگران را....................... می داند.
20- همانطور که آتش هیزم را می سوزاند حسد ............. رامی خورد.
21- خداوند فرموده است که از............... به انسان نزدیکتر است.
22- سربازنفوذی دشمن که انسان راازمسیر رشد وپیشرفت بازمی دارد................... است.
23- یکی ازراههای درمان حسادت .................... به دیگران است.
درس پانزدهم
1- کسی که معیار دوست شدنش تنها به ظاهرافراداست بایدخودش رابرای چه چیزی آماده کند؟
الف)ناامیدی از زندگی ب)حسرت های طولانی ج)غبطه خوردن د) حسادت
2- مهمترین ومحکم ترین ریسمان ایمان چیست؟
الف)دوست داشتن بخاطرخدا ب)نمازخواندن ج)روزه گرفتن د)جهادرفتن
3- تیری ازتیرهای زهرآگین شیطان است که بذرشهوت رادردل انسان می کارد.
الف)نگاه حرام ب)محبت پیش ازحد ج)دوست داشتن دیگران د)داشتن دوستان بد
4- کدام آیه شریفه درارتباط بادرامان نگه داشتن مومنان دربرابروسوسه های شیطانی است؟
الف) وَاَطیعُوا الرَّسولَ لَعَلَّکُم تُرحَمونَ» ب) «وَمن یَتوَکَّل علی اللهِ فَهِوَحَسبِه»
ج)«وَاِمَّایَنزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیطانِ نَزغٌ فَاستَعِذبِاللّه» د)«لاتَهنُواوَلا تَحزَنوا وَأنتُم الاَعلَونَ»
5- مهمترین عاملی که باعث می شود مانتوانیم عیب وضعف های دیگران راببینم کدام است؟
الف)محبت ب)ظاهر خوب افراد ج)سادگی ما د)اعتماد ما
6- یکی ازمهمترین نیازهای انسان نیاز به .......است؟
الف)پرسشگری ب)استقلال طلبی ج)محبت د)رشد فکری
7- باتوجه به حدیث((حُبُّکَ لِلشیءیُعمِی وَیُصِمُّ))نتیجه محبت بیش ازحد چیست؟
الف)کرولال شدن ب)کورشدن ج)کرشدن د)ندیدن ونشنیدن عیبها
8- کدام مورد جزءنتیجه وثمرات دوستی براساس ومعیار ظاهر افراداست؟
الف)ندیدن نقاط ضعف ب)ناپایداری ج)شکست عاطفی د)همه ی موارد
9- اولین معیار برای دوست شدن کدام است؟
الف)نزدیکی به خدا ب)علاقه مندی به دوست شدن ج)تشویق به آخرت د)گزینه الف وج
10- کدام مورد جزءنتیجه وثمرات دوستی براساس ومعیار ظاهر افراد نیست؟
الف)دیدن نقاط ضعف ب)افسردگی ج)ناپایداری د) شکست عاطفی
11- باتوجه به سخن پیامبر محکم ترین ریسمان ایمان نماز است. ص غ
12- ملاک دوست شدن برای برخی ،چهره ی زیبا،صدای خوش،لباس شیک است. ص غ
13- وقتی به کسی محبت می کنیم نمی توانیم به خوبی نقاط ضعف اوراببینیم. ص غ
14- علاقه مندی پیش ازحدنتیجه احساسات وشرایط دوران ......... است.
15- دوست داشتن هرچیزانسان رانسبت به عیب های آن ............. می کند.
16- مهم ترین ومحکم ترین ریسمان ایمان دوست داشتن .................است.
17- آنچه ایمان رامحکم می کند دوست داشتن ............ وبیزاری از............ است.
18- باکسی هم نشین می شویم که دیدنش مارابه ............. اندازد ورفتارش ماربه .............تشویق کند.
19- بی تردید چشم،گوش ،وچشم ما دروازه های اصلی ........ است.
درس شانزدهم
1- چرامشرکان مسلمانان رادرشعب ابی طالب محاصره اقتصادی کردند؟

الف)خلاص شدن ازشرمسلمانان ب)دست برداشتن مسلمانان ازاسلام

ج)فقیر کردن مسلمانان د)گرفتن مالیات

2- کدام موردجزءبرنامه های جنگ نرم علیه مامسلمانان وفرهنگ اسلامی است؟
الف)شایعه پراکنی ب)تفرقه اندازی ج)تولیدفیلم های ضداسلامی د)همه ی موارد
3- قدرت های بزرگ برای به زانودرآوردن ملت هاازچه راهکارجدیدی استفاده می کنند؟
الف)شبیخون فرهنگی ب)جنگ نظامی ج)تروروآدم کشی د)بمب گذاری
4- هدف اصلی دشمنان خداازجنگ نظامی وتحریم اقتصادی چیست؟
الف)حکومت کردن ب) ایجادجنگ داخلی ج) تفرقه میان مردم د) نابود کردن باورهای دینی
5- کدام مورد جزءبرنامه های جنگ نرم علیه ملتهای مسلمان نیست؟
الف)حمله نظامی ب)پخش موادمخدّر ج)شایعه پراکنی د)تفرقه افکنی
6- مشرکان مکه پس ازناامیدی ازپیشنهادات فریبنده به پیامبرابتداءدست به چه کاری زدند؟

الف)زندانی کردن پیامبر ب)شکنجه مسلمانان ج)محاصره ی اقتصادی د)رهاکردن پیامبر به حال خودش

7- کدام مورد جزءاصلی ترین نقشه های دشمنان خدا درزمان حاضر نیست؟

الف)آلوده کردن جوانان ب)جنگ نظامی ج)گسترش بی حجابی د)عادی سازی آزادانه ی روابط دختر وپسر
8- کدام مورد ازدلایل استفاده نکردن قدرت های بزرگ ازجنگ نظامی نمی باشد؟
الف)قدرت های بزرگ ورشکسته شده اند ب)جنگ نظامی هزینه بالائی دارد
ج)موجب تنفرملت هامی شود د)کارشان درجاهای دیگر مشکل می شود
9- چرا قدرت های بزرگ برای نقشه هایشان ازجنگ نظامی استفاده نمی کنند؟

الف) موجب تنفرملت هامی شود ب) کارشان درجاهای دیگر مشکل می شود

ج) جنگ نظامی هزینه بالائی دارد د)همه ی موارد

10- باتوجه به آیه شریفه «لاتَهنُواوَلا تَحزَنوا وَأنتُم الاَعلَونَ اِن کُنتُم مُومِنینَ»چرامانباید سست وغمگین شویم؟زیراما..
الف)قدرتمند هستیم ب)مومن هستیم ج)برترهستیم د)مسلمان هستیم
11- باتوجه به آیه شریفه ی«ولایَزالونَ یُقاتِلونَکُم حَتّی یَرُدّوکُم عَن دینِکُم»چرادشمنان اسلام بامسلمانان می جنگند؟

الف)زیرامسلمانان برترهستند ب)منصرف ساختن مسلمانان ازجنگ باآنان

ج)تفرقه انداختن دربین مسلمانان د)دورکردن مسلمانان ازدین

12- مردم ایران قبل ازانقلاب باورکرده بودند که نمی توانند هیچ کاری انجام دهند. ص غ
13- شایعه پراکنی ،تفرقه میان مردم،پخش فیلم های ضداسلامی بخشی ازجنگ ........ برعلیه مااست.
14- مشرکان فمسلمانان رادر شعب ابی طالب ...............کردند.

15- یکی ازثمرات انقلاب زنده شدن روحیه .......... درمیان ملت ایران است.

دریافت فایل پی دی اف

 


موضوعات مرتبط: سال سوم راهنمایی
برچسب‌ها: نمونه سوالات تستی درس به درس پیام آسمانی سوم راهن
[ یکشنبه نوزدهم آذر 1391 ] [ 17:38 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]
در اجرای برنامه عملیاتی پایگاه کیفیت بخشی درس عربی کشوری مستقر در استان قم دستورالعمل ان که طبق مجوز شماره 2500/9627/470 مورخ 15/08/91ارسال شده به پیوست می باشد 

شرایط شرکت کنندگان 1-این جشنواره در سه مرحله منطقه ای و استانی و کشوری برگزار می شود و در پایان هر مرحله نفرات اول به مرحله بعد راه می یابند

2-کلیه همکاران درس عربی مجاز به شرکت می باشندو سرگروههای مناطق باید شرکت کنند و در منطقه همکاران مدارس خاص و توانمند را نسبت به شرکت در این جشنواره راهنمایی و ترغیب نمایند

3-این جشنواره در مرحله کشوری به صورت غیر حضوری برگزار می  شود یعنی فیلم برتر استان را به همراه طرح درس به پایگاه کیفیت بخشی ارسال می شود

4-در تدریس از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تسهیل و تسریع یاددهی و یادگیری باید استفاده شود

5-زمان ارایه تدریس در هر مرحله 40دقیقه می باشد بنابر این طرح درس های پیشنهادی می بایست با توجه به زمان تعیین شده باشد

6- در استان سیستان و بلوچستان از طرف پایگاه کیفیت بخشی از کتاب عربی دوم راهنمایی الدرس العاشر مومنه ال فرعون انتخاب شده و همکاران مقطع راهنمایی استان این درس را باید تدریس نمایند

7-اجرای مرحله منطقه ای حداکثر تا 5/10/91 مرحله استانی تا 30/10/91 و معرفی نفرات برتر استانی به پایگاه کشوری تا 2/11/91 می باشد

8-در هرمرحله از نفرات برتر تقدیر خواهد شد

 

[ جمعه سوم آذر 1391 ] [ 18:46 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]
 

 

 

باز محرم شد و دل‌ها شکست                 از غم زينب دل زهرا شکست

  باز محرم شد و لب تشنه شد         از عطش خاک کمرها شکست

  آب در اين تشنگي از خود گذشت     دجله به خون شد دل صحرا شکست

  قاسم و ليلا همه در خون شدند     اين چه غمي بود که دنيا شکست

  محرم ماه غم نيست ماه عشق است        محرم مَحرم درد حسين است

         محرم آمد و ماه عزا شد               مه جانبازي خون خدا شد

  جوانمردان عالم را بگوييد                   دوباره شور عاشورا به پاشد

                     قيامت بي حسين غوغا ندارد                            

                            شفاعت بي حسين معنا ندارد

                 حسيني باش كه در محشر نگويند                           

                                چرا پرونده‌ات امضاء ندارد

 

 

[ یکشنبه بیست و هشتم آبان 1391 ] [ 20:54 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]

درس اول:

شگفتیهای خلقت

1-    جاهای خالی را با کلمه مناسب پرکنید.

خدا موجودات را برای .........و ...........انسان آفریده است .

خدا به ماعقل داده تا درباره آن چه می بینم فکر کنیم و درس ........... بیا موزیم.

2-    گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف- بهترین دوربین دنیا کدام یک از موارد زیر است؟

1-    دوربین دیجیتالی           2- چشم           3- دوربین فیلم برداری        4- دوربین شکاری

ب - چه کسی نیازهای ما را می داند؟

الف) پیامبران       ب) امامان             ج) خدا        د) پدر ومادر

هر یک از مواردستون «الف» را به ستون« ب» وصل کنید .

            الف                                                                ب

-         از کجا آمده ام؟                                              جامعه وامت اسلامی                                  

-         به کجا خواهم رفت؟                                        احکام واخلاقیات

-         راه درست را از چه کسی باید بپرسم؟                    معاد

-         چه توشه ای را باید با خود ببرم؟                         توحید

-         چه کسی مرا یاری خواهد کرد؟                          نبوت وامامت

                                                              دوستان

گزینه های صحیح وغلط

-         انسان ها جهان را با شگفتی خلق کرده اند  .          ص              غ

-         خدا با چشم های که به داده تا با دقت به نشانه های  علم وقدرتش نگاه کنیم.     ص        غ

به سئوالات زیر پاسخ دهید .

1-     چرا وقتی چیزی را می بینم بسیاری از چیزها پوشیده می ماند؟

 

2-    چندتااز خصوصیات چشم خود را بیان کنید ؟

 

3-    حضرت علی (ع) در باره خلقت انسان ها چه می فرمایند ؟

 

4-    چندتا از شگفتی های جهان خلقت را نام ببرید؟

 

5-    چراخدا به ما چشم وعقل داده است ؟

 

6-    آیا ممکن است خدایی که این همه نعمت به ما داد ه ما را فراموش کند ؟ چرا ؟

 

7-    چرا خدا این همه نعمت را به ما داده است ؟

 

 

8-    می توانید یکی از دستگاههای بدن را نام ببرید که اگر نباشد هیچ اشکالی در کارهای بدن پیش نیاید؟ از این موضوع چه می فهمیم؟

 

9-    با توجه به سخن حضرت علی (ع) توضیح دهید که دلیل آفرینش شگفتی های بی پایان در آسمان وزمین چیست؟

 

 

 

10-از این درس چه نتیجه ای گرفتی در دوخط بیان کن

 

 

 

خدا یا ............ 

 

 

نظر دبیر در باره فعالیّت های دانش آموز

 

درس دوم

دو سرمایه گرانبها

سئو الات چند گزینه ای

1-آیه قرآن به کدام یک از موارد زیر اشاره دارد

«حتی اذا جاء َ اَحَدَ هم الموتُ قال رَبَّ ارجعون لَعلی اَعمل ُصالحا  ً........»

الف ) انسان های اندیشمند  .        ب)  انسان های فرصت طلب که برای زندگی هر کاری می کنند.

ج)  فرصتهای زندگی را از دست می دهند .                                                             د)انسان های که تا دراین جهان هستند کارهای صالح انجام می دهند .

جاهی خالی را با کلمه مناسب پرکنید .

2-اولین سرمایه ما برای خوشبختی دردنیا وآخرت ..........و ..........است.

3-پیامبر (ص) .............. را بالاتراز ساعت ها عبادت می داند .

سئوالات صحیح وغلط

4-فقط عمر برای سعادت ما کافی است ؟               ص             غ

 

به سئوالات زیر پاسخ کامل بدهید

5- چند چیز را نام ببرید که زوداز کنار ما  می گذرند؟

6- از بازی دو تیم فوتبال که یکی با برنامه ودیگری بدون برنامه وارد زمین بازی شده چه می فهمیم؟

 

7- شباهت دنیا با مسابقه فوتبال را بیان کنید؟

 

8- تفاوت دنیا را با مسابقه فوتبال بیان کنید؟

 

9-وقتی انسان های گنا ه کار نامه عمل خود را می بینند چه می گویند؟

10-چند کار را نام ببرید که نعمت های بهشتی نتیجه آنها می باشد؟

 

12-تا چه زمانی برای جمع آوری توشه در این جهان وقت داریم ؟(حدیث حضرت علی  (ع) )

 

13- تفاوت انسان با سایر موجودات را بیان کنید ؟

 

14- پیامبر (ص) در باره تفکر در نشانه های الهی چه می فرماید ؟

 

15- جدول زیررا کامل کنید

برادر کوچکش از او می خواهد سوره

کوچکی از قرآن را به او بیامزد.

1-فرد دور اندیش

2-فرد بی توجه.....

معلم در کلاس مشغول توضیحدادن درس است.

 

1-

2-

صدای اذان را می شنود.

1-

2-

می داند برنامه مورد علاقه اش چه ساعتی

  از تلویزیون  پخش می شود .

1-

2-

تازمان امتحان ، یک ماه بیشتر باقی نمانده است

1-

2-

 

16- بین حرکت ابرها وگذشتن زمان چه شباهت های وجود دارد؟

 

17- آیا نعمت عمر به تنهایی برای خوشبختی ما در دنیا وآخرت کافی است؟ توضیح دهید.

 

18- خداوند حکیم چه کسانی را از چهار پایان نیز گمراهتر میداند ؟چرا؟

 

 

 

 

درس سوم

استعانت ازخدا (طلب یاری کردن از خدا)

1-آیه زیر را ترجمه کنید.

«ایاکَ نَعبُدُ وَایاکَ نَسعتَین»

 

سئو الات چند گزینه ای

2-    آیه «اذا شالک عبادی عنی فانی قَریب اُجیبُ دَعوةَالدعاء .....»در مورد کدامیک ازمواردزیر است.

الف- صبر          ب- تقوا                ج- دعا کردن         د- مناجات با خدا

3-نماز گزار در کدام قسمت نماز از خدا یاری می طلبد؟

الف – سوره حمد      ب- قنوت         ج- ذکر های رکوع وسجده        د- همه موارد

جاهی خالی را با کلمه مناسب پرکنید .

4-یکی از راههای استعانت از خداوند بزرگ ........... است.

5-ازبهترین نمونه های دعاکردن  ..............  است.

6- ازبهترین نمونه های صبر ............... است.

7- یکی ازراههای که موجب تقویت صبر میشود وانسان را با تقوامی سازد ......... است.

سئوالات صحیح وغلط

8- یکی از موانع استجابت دعا کسب مال حرام می باشد.     ص             غ

9-از معصومین هرگاه در زندگی به مشکلی برخورد کردید از دیگرا ن کمک بخواهید.   ص      غ 

به سئوالات زیر پاسخ کامل بدهید

10-چرافقط باید از خدا یاری بخواهیم؟

 

11-چگونه می توانیم از خدا یاری بخواهیم؟

 

12-چرا خداوند دعاهای بنی اسرائیل راکه خواستند بارن بیاید نپذیرفت؟

13- به جز دعاکردن چه کارهای دیگری سراغ دارید که یاری خداوند را به دنبال خواهد داشت؟

 

14- به نظرشما چه چیزهای باعث شد که مسلمانان با آن همه جراحت با ز هم به مقابله دشمن بپردازند؟

 

15- با توجه به آیه زیر مومنان با توجه به چه چیزهای از خدا کمک بگیرند.

«یا ایَّها الذذِینَ ءامنوا استَعینوا بالصبر والصَّلاة »

 

15- چرا فقط خدا می تواند ما را یاری کند ؟

16- توضیح دهید چرا بهلول هرگز چیزی از هارون در خواست نمی کرد؟

 

17- گاهی انسان ها در دعاهایشان چیزی از خدا می خواهند که برایشان زیان آور است .آیا خداوند این دعاها رامستجاب می کند؟سخن پیامبر رادراین موردبیان کنید.

 

18- پیام مهم خداوند راکه باعث شد مسلمانان نیرویی تازه گرفته ومشرکان را فراری بدهند ، به صورت خلاصه بنویسید .

 

19- توضیح دهید روزه گرفتن چگونه باعث بهره مندی بیشتر ما از یاری خداوند می شود.؟

 

 

تحقیق کنید:

راستی شما "علت کاهش  باران را" می توانید  بیان کنید؟

نظر دبیرمحترم:

درس چهارم:

دین:گنج بی پایان

 سئو الات چند گزینه ای

1-چرامسلمانان همواره از دین محافظت می کنند ؟

الف – زیرا دین منافع دنیوی آن ها راتامین می کند        ب – زیرا دین تنها وسیله سعادت دنیا است

ج- زیرا دین را تنها راه رسیدن به سعادت آخرت می دانند                                                                        د- زیرا دین را تنها راه رسیدن به سعادت دنیا و آخرت می دانند          

جاهی خالی را با کلمه مناسب پرکنید .

2-...... و ....... برای نابود ی دین نقشه می کشند .

3-به مجموعه قوانین که از طرف خدا به وسیله پیامبران برای هدایت انسان فرستاده شده را ........ می نامند

سئوالات صحیح وغلط

4-انسان درماه مبارک رمضان بیشتر دچار غفلت و وسوسه های شیطان خواهند شد.    ص         غ

5-اکنون که دنیاپیشرفت کرده دیگر احتیاجی به راهنمای های پیامبران نیست.      ص       غ

به سئوالات زیر پاسخ کامل بدهید

6- چند تا از خصوصیات مردم جزیرةالعربرا در زمان جاهلیت را نام ببرید؟

 

7- چند تا خصوصیت جاهلیت دوران معاصر رانام ببرید؟

 

8- به نظر شما چه شباهت هایی بین رفتار مردم در این دو زمان وجود دارد ؟

 

9-    فکر می کنید علت این دوشباهت چیست؟

 

10-حضرت علی (ع)در باره زمان جاهلیت چه می فرمایند؟

 

12- منظور از زمان جاهلیت چه زمانی است؟

13- ارزش دین چه زمانی مشخص می شود؟

14- به نظرشما جه چیزی باعث شد که مردم جزیرةالعرب تغییر کنند؟

15- چرااما م حسین (ع) وهمچنین شهیدان صدر اسلام تاکنون جانشان را فدای دین کرده اند؟

 

16- بعد ازبعثت پیامبر چه اتفاقاتی در جزیرةالعرب اتفاق افتاد؟

 

17- قرآن کریم چه چیزهای را به مومنان یادآوری می کند؟

 

18- ارزش دین چه زمانی مشخص می شود ؟

19- آیا انسان می تواند بدون استفاده از دستورات خداوند همه نیازهاوخطرهای راه سعادت را پیش بینی کند؟توضیح دهید.

 

20- توضیح دهید که راهنمایی پیامبران چگونه باعث خوشبختی انسان در دنیا وآخرت خواهد شد؟

 

21- به نظر شما اگر مسلمانان نسبت به راهنمایی دین خود بی توجه باشند ،چه سرنوشتی در انتظار آنها خواهد بود؟آیا وضعیت آنها با مردم کشورهای بی دین تفاوتی خواهد داشت؟

 

 

درس پنجم:

نردبان آسمان

سئو الات چند گزینه ای

1-    ترک کدام یک ازموارد زیرباعث به دوزخ کشاند دوزخیان شدهاست؟

الف – حج         ب- زکوة             ج- نماز              د- خمس

2-پیامبر نماز را به چه چیزی تشبیه کرده است.؟

الف – باغ پر گل        ب- چشمه پر آب      ج – برگ درختان         د- آینه

جاهی خالی را با کلمه مناسب پرکنید .

3-نماز در اسلام به عنوان .......و.......... وترک آن انسان رابه مرز......... و........ می کشاند .

4-بخشی ازثواب نماز همه نماز گزار ان به ........... می رسد.

سئوالات صحیح وغلط

5- درمیان احکام اسلام هیچ موضوعی به اندازه جح مورد تاکید قرار نگرفته است.    ص       غ

6- نمازی که در مسجد خوانده شود بیشتر مورد توجه خدا قرار می گیرد .               ص      غ

به سئوالات زیر پاسخ کامل بدهید

7- آیا هر نمازی می تواند باعث بالا رفتن ما به سوی خداشود؟

8- به نظر شما ما باید چگونه نمازی بخوانیم که مورد توجه بیشتر خداوند قرار گیرد ؟

 

9-    حضرت علی (ع) در مورد نماز چه می فرمایند؟

 

10-پیامبر نماز را به چه چیزی تشبیه کرده ا؟

 

11-برخی آداب نماز خواندن را نام ببرید؟

12- ارکان نماز به چند دسته تقسیم می شوند؟ آنها را نام ببرید؟

 

13- حضرت علی (ع) در مورد خواندن اذان واقامه قبل نماز چه می فرمایند؟

14- اگر کسی بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده است ،آیا واجب است که  نمازش را دوباره بخواند؟

15- کسی که کف پاهایش نجس است آیا می تواند بر روی فرش نجس نماز بخواند؟

16- استفاده از گردنبندو انگشتر  طلا برای مردان وزنان چه حکمی دارد ؟

17- برخی از شرایط بدن ولباس نماز گزار را بیان کنید؟

 

 

18-  موارد صحیح ویا غلط بودن مواردی که در جدول آمده را علامت بزن .

حکم نماز کسی که این گونه نماز می خواند صحیح باطل

صحیح

غلط

1-با لباس روی فرش نجس نماز می خواند

 

 

3-    بدنش نجس شده ولی خودش نمی داند ونمازش را می خواند

 

 

3-باجوراب نجس وخشک نماز می خواند

 

 

4-پاهایش خیس است ودر همین حال جوراب نجسی را به پا می کند

 

 

5-بعد از ادرا ر کردن فراموش کرده که محل نجس راباآب شست وشو دهد

 

 

6-کمر بندش از چرم گاو است.

 

 

7- پس ازتماس با گربه ،مقداری موهای گربه روی لباسش باقی مانده است.

 

 

8- با پولی که رشوه گرفته است ،لباسی خریده وبا آن نماز می خواند.

 

 

 

درس ششم :

یک فرصت طلایی

سئو الات چند گزینه ای

1-    کسی روزه می گیردمانند درختی می ماند که در برابر طوفان مقاومت می کند.

الف – تقویت اراده وصبر           ب- توجه به محرومان          ج- حفظ سلامتی                     

2-هر جا در مقابل وسوسه های شیطان قرار می گیرید می توانید با کمک خدا واراده خود بهره ببرید ودربرابر گناه مقاومت کنید . این جمله مربوط به ........... می باشد.

الف – تقویت اراده  وصبر        ب- توجه به محرومان          ج- حفظ سلامتی

3-«شنیدن کی بود مانند دیدن» این جمله مربوط به ........... می باشد.

الف – تقویت اراده  وصبر        ب- توجه به محرومان          ج- حفظ سلامتی

4-«معده» خانه تمام دردهاست وخوداری از خوردن بالاترین داروهاست . این جمله مربوط به ........... می باشد.

الف – تقویت اراده  وصبر        ب- توجه به محرومان          ج- حفظ سلامتی

جاهی خالی را با کلمه مناسب پرکنید .

5- در ماه رمضان روزه بر مسلمانان ......است.

6- اگر درماه مبارک رمضان روزه دار از روی فراموشی کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد روزه اش .........

 

سئوالات صحیح وغلط

7- برخی گمان می کنند که روزه فقط نخوردن ونیاشامیدن است.     ص           غ

8- اگر شخصی چیزی در میان دندان هایش مانده بخورد روزهاش باطل نمی شود.     ص       غ

9-اگر قسمتی از سر یک باروقسمت دیگر بار دیگرزیرآب برود روزه باطل نمی شود .   ص      غ

10-اگر روزهدار بدون اختیار یا چیز دیگری استفراغ کند ،روزه اش صحیح است.     ص        غ 

به سئوالات زیر پاسخ کامل بدهید.

11-چندتاازفضیلت های ماه مبارک رمضان رابرشمرید ؟

 

12- پیامبر (ص) درباره فضیلت روزه چه می فرمایند ؟

 

13- فواید روزه را بیان کنید؟

14- آیه زیر را ترجمه کنید .

« یا ایها الذ ینَ ءامنوا کُتبَ علیکم الصیام کما کُتبَ علی الذین ءامنوا من قَبلکم لعلکم  تَتَّقون»

 

15- با توجه به این آیه مهمترین فایده روزه چیست ؟

 

16- این آیه مربوط به کدام یک از فواید روزه می باشد ؟

17- روزه یعنی چه ؟

 

18- چرا خداوند روزه را واجب کرد؟ سخن حضرت علی (ع)را بیان کنید.

 

19- توضیح دهید که چگونه روزه گرفتن باعث رسیدگی بیشتر مردم به فقراء ومستمندان می شود؟

 

20- مبطلات روزه را بیان کنید ؟

21- اگر کسی در ماه مبارکرمضان فراموش کند که روزه است ومبطلات روزه را انجام دهد ،روزهاش چه حکمی دارد؟

22- آیا شنا کردن روزه را باطل می کند؟

 

درس هفتم:

تلخ یا شیرین

 سئو الات چند گزینه ای

1-«بازگشت انسان به جهان آخرت وزندگی دوباره او » مبوط بهکدام یک از اصول دین می باشد.

الف – توحید        ب- معاد          ج- نبوت                د- امامت

جاهی خالی را با کلمه مناسب پرکنید

2-مرگ پلی بین........ و.......... است.

سئوالات صحیح وغلط

3-مرگ پایان همه چیز است.        ص             غ 

4-جدول زیر رامانند نمونه پر کنید.

زیرک برای اولین باری که به شهر آمده بود به راهنما نیاز داشت

ماهم که تنها یک بار به این دنیا می آییم برای خوشبختی نیازمند راهنمایی پیامبران هستیم

او می توانست تمام وقتش را به استراحت در قصر بپردازد

 

زمان پادشاهی اش خیلی زود سپری شد  

 

اصلا گمان نمی کرد که نگهباناتن نیمه شب به سراغش بیایند

 

نگهبانان هنگام رفتن هیچ اجازه ای به او ندادند

 

او در آن جزیره زیبادر جایی زندگی می کرد که خودش ساخته بود

 

اگر مسافر داستان ما وارد این شهر نمی شد ،هرگز نمی توانست روزی پادشاه جزیره زیبا و ساکنان آن شود

 

 

به سئوالات زیر پاسخ کامل بدهید.

5- بهشت ویا جهنم انسان چگونه ساخته می شود؟

 

6- چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی نداشت؟

 

7- مرگ برای چه کسانی وحشتناک ونا خوشایند است ؟

 

8- حالت مومنان وکافران را در هنگام مرگ توضیح دهید؟

 

درس هشتم:

راه سعادت

سئوالات چند گزینه ای

1-هرکس که خوش رفتارومهربان  باشد دشواری مرگ برای او آسان می شود  ودردنیاهرگز فقیر نمی شود.این جمله مربوط به.......

الف- خوش اخلاق           ب- نمازاول وقت            ج- نیکی به پدر ومادر

سئوالات صحیح وغلط

2-یکی ازعوامل فشار قبر بد اخلاقی در خانواده است.      ص                     غ

4-    جدول: رفتار افراد خوش اخلاق وبد اخلاق راباهم مقایسه کنید.

فقیری از او کمک می خواهد

خوش اخلاق

بد اخلاق

مادرش از اوچیزی در انجام کاری کمکش کند.

خوش اخلاق

بد اخلاق

کسی نسبت به اشتباهی کرده از او عذرخواهی می کند.

خوش اخلاق

بد اخلاق

در یکی از مسابقات کسی اورا هل دهد

خوش اخلاق

بد اخلاق

دوستی از او میخواهد بخشیازدرسرا برایش توضیح دهد

خوش اخلاق

بد اخلاق

وقتی عصبانی می شوید

خوش اخلاق

بد اخلاق

 

 

به سئوالات زیر پاسخ کامل بدهید.

4-چرا ما از مرگ می ترسیم ؟پاسخ ابوذر

 

5-چه کارهای باعث آسانی پس از مرگ می شود ؟

6- ماچگونه می توانیم پدر ومادر مان رااز خود راضی نگه داریم؟

 

7- چه کارهایی باعث رنجش وناراحتی آنهاازما می شود؟

8- پیامبر (ص) درمورد نمازهای پنجگانه چه می فرماید؟

 

9-آیا بجا آوردن  نماز های پنج گانه وبعد گناهان زیادی را هم انجام دهیم برا  ی ما کافی است؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

10-آیه زیررا ترجمه کنید.

اَقمِ الصَّلاة انَّ الصَّلاةَ تَنهی عنِ الفحشاءِ والمُنکر

 

11-حضرت علی(ع) درپاسخ به این سئوال که شما چگونه خود را برای مرگ آماده کرده اید وهراسی از آن ندارید ؟

 

12- علت آ زار وفشارقبرسعد بن معاذ چه بود؟

13- با توجه به حدیث امام صادق (ع) نیکی به پدر ومادر چه تاثیر ی بر زندگی ما در دنیا وآخرت دارد؟

 

14- توضیح دهید که اقامه به موقع نماز ،چگونه انسان را به بهشت می برد؟

 

 

 

درس  نهم:

زیارت اولیا ی خدا

جاها ی خالی رابا کلمه های مناسب پرکنید.

1-    سرمشق زندگی انسان ها ............و ......... می باشند.

2       -همه غسل هافقط در ......... باهم تفاوت دارند.

3-هرقدر ......و....... مانسب به بزرگان دین بیشتر شود ، اعمال ما نیز بهتر خواهد بود.

سئوالات صحیح وغلط

4-اگردرغسل به اندازه سر مویی شسته نشود غسل باطل نمی شود.            ص           غ

5-یکی ازآداب زیارت آن است زوار حتما باید خودشان را به ضریح برسانند.     ص        غ

سئوالات چند گزینه ای

6-ازامام باقر (ع) :سلام ما را به دوستانمان برسان وبه آنان بگو هرگزبه پاداش الهی وولایت ما نخواهد رسید ،مگر با ........و ........

الف – خوش اخلاق ومومن         ب- نماز خوان و پرهیزگار           ج – پرهیزگار و عمل صالح

به سئوالات زیر پاسخ کامل بدهید.

7- آیه زیر را ترجمه کنید .

«قُل لا اسالکم علیه اجراالا المودة فی القربی»

 

8- آیا زیارت علاوه بر قدردانی از دوستان خدا ثمر ات دیگری هم دارد؟

 

9-فواید مهم زیارت امامان وپیامبران چیست؟

 

10-به نظرشما امام رضا(ع) ازدیدن کدام یک از کارهای زائران خود خوشحال می شود؟

 

11-آداب زیارت را بیان کنید؟

 

12-مهمترین فایده هایی زیارت چیست ؟ توضیح دهید.

 

13-شیو ه صحیح غسل را توضیح دهید؟

 

 

درس دهم:

آفتاب پنهان

جاها ی خالی رابا کلمه های مناسب پرکنید

1-    گشایش در کارها وبر طرف شدن مشکلات را ........... می گویند.

سئوالات چند گزینه ای

2-کدام یک از موارد زیر جز ء انتظار فرج نمباشد؟

الف – صبور بودن                              ب- خوش رفتاری با مردم                                                             ج- نشستن و فقط دعاکردن                    د- همسایه داری

به سئوالات زیر پاسخ کامل بدهید.

3-پیامبر(ص) درباره آرزوی پسندیده فرج چه می فرمایید؟

4-کسی که میهمان مهمی دارد چه کارهایی انجام می دهد؟

5-حضرت امام رضا(ع) درباره وظیفه منتظران چه می فرماید؟

 

6 -چه کسانی می توانند در زمان ما مورد توجه امام زمان قرار بگیرند؟

7 -چه کارهای راباید انجام دهیم تا امام زمان به دیدن ما بیایید؟

 

8- در چند جمله کوتاه ویژگی های زمان امام زمان (عج) راتوصیف کنید؟

 

9-    به نظر شما ماباید چه کنیم تا از منتظران واقعی ظهور حضرت مهدی (عج) باشیم؟

 

درس یازدهم:

شاخه ای از بهشت

جاهای خالی راباکلمه مناسب پر کنید.

1-یکی از بهترین وساده ترین راه های نیکی به دیگران ، .......... به آنهاست.

2-صدقه دادن ،یکی از ساده ترین نمونه های .......... است.

سئوالات چند گزینه ای

3-پیامبر (ص) می فرماید: « بخیل ترین مردم کسی است که از .......... .... بخل بورزد.

الف – نگاه کردن به دیگران             ب – کمک کردن به دیگران

ج – سلام کردن به دیگران               د- توجه کردن به دیگران

سئوالات صحیح وغلط

4-سخاوت بخل  تنها در مسائل مادی است.       ص           غ

به سئوالات زیر جواب دهید.

5- پیامبر (ص) درمورد انسان سخاوتمند چه می فرماید؟

آیه زیر را ترجمه کنید.

«وَالذینَ اِذا انفقوا لم یُسرفوا و لم یفتروا و کان بَینَ ذلک قواما»

 

6- از آیه بالا چه می فهمید؟

 

7- شما در زندگی خود چه نمونه های دیگری برای بخل و سخاوت می شناسید؟

 

8- با توجه به حدیث رسول اکرم(ص) چه چیزی با عث نزدیک شدن انسان به خداوند و بهشت می شود ؟ نتیجه بخل ورزیدن چیست؟

 

9-آیا تنها انسان های سخاوتمند می توانند سخاوتمند باشند ؟ توضیح دهید.

 

10-اسراف در سخاوت یعنی چه ؟دونمونه را بیان کنید.

 

برای هریک از موارد زیر از درس آیه بنویسید.

11-چه کارهایی بخشش ما را باطل می کند؟

 

12- چه چیزهایی را نباید به دیگران ببخشیم؟

 

13- چگونه به مقام نیکو کاران می رسیم؟

 

درس دوازدهم :

عادت ها وآسیب ها

جاهای خالی راباکلمه مناسب پر کنید.

1-امام علی (ع) می فرماید.

«کسی که که از عادت های {بد} پیروی کند، هرگز به .............نخواهد رسید.

سئوالات چند گزینه ای

2-اگربخواهیم در زندگی  رشد کنیم وسعادتمند باشیم ؟

الف – عادتهای خوب را در خودمان تقویت کنیم.         ب – عادت ها خود در ما به وجود می آیند.

ج- عادت های ناپسند خود را بشناسیم وآنها را ترک کنیم.      د- موارد الف وج صحیح می باشد .

سئوالات صحیح وغلط

4-هر قدرهدفهای ما در زندگی بزرگ تر باشد وارزشمندتر باشد دستیابی به آن آسان تر خواهد بود؟ 

ص              غ

5-امام باقر (ع) : هرکس بر سختی هاو نا ملایمات زندگی استقامت ورزد ، وارد بهشت می شود .     ص             غ

 

به سئوالات زیر پاسخ دهید.

6-به نظر شما عادت کردن به انجام یک کار ،خوب است یابد؟

7- به نظر شماعادت های محمد وبرادش هم ارزش هستند ؟

 

8- چه چیزی باعث تفاوت عادت های محمد وبرادرش شده است؟                                             

 

9- آیا به نظر شما نگاه کردن به تلویزیون کار بدی است؟

10-اشتباه امیر در این یک سال چه بود؟

11-شمااگرمی خواستید امیر را راهنمایی کنید به او چه می گفتید؟

 

12- چه چیزی باعث می شود یک کار برای انسان به صورت عادت درآید؟

 

13- با ذکر چند مثال نقش صبر واستقامت رادر رسیدن به بهشت راتوضیح دهید؟

 

با توجه به آن چه در این درس خواندیم :

الف ) توضیح دهید سرگرمی ها چند دسته اند ؟

 

ب) زیاده روی در کدام گروه از این سر گرمی ها نا پسند است؟

رفتار انسان های صبور وکم طاقت را باهم مقایسه کنید.

هنگامی که عصبانی می شود

صبور:

کم طاقت:

وقتی مادر در هنگام خانه تکانی ،پاک کردن همه

شیشه ها را به عهده او می گذاریم.

صبور:

کم طاقت:

یک ساعت تمام وقت صرف آموزش سوره حمد

برادر کوچکش کرده، اما برادرش هنوز هم نمی تواند

را بدون غلط بخواند.

صبور:

کم طاقت:

 

درس سیزدهم:

ارزش کار

جاهای خالی راباکلمه مناسب پر کنید.

1-کار وتلاش برای بی نیازشدن از دیگران ، نه تنها کار ناپسند نیست بلکه در دین اسلام در ردیف ............ شمرده شده است.

سئوالات چند گزینه ای

2-درآیه «ویل للمطفنین.....»  منظورچه کسانی هستند؟

الف – اسراف کنندگان          ب- گران فروشان        ج- کم فروشان           د- دروغ گویان

سئوالات صحیح وغلط

4-باتوجه به سخن اما م باقر (ع) :

اگرانسان در حال کار کردن بمیرد ،در حال عبادت خدا از دنیا رفته است.    ص         غ

اگر انسان در جمع آوری مال بمیرد فرقی باکسی که در حال گناه ومعصیت بمیرد ندارد .   ص     غ

به سئوالات زیر جواب دهید.

5- کسی مالش را از راه حرام بدست می آورد .وبعد کارهای خیر انجام می دهد ،این کار در نزد خدا چگونه است؟( پاسخ امام صادق را بیان کنید)

 

6- پیام هر حدیث را جلوی آن بنویسید.

الف- امام رضا(ع): مالی که ازراه حرام به دست آید ،زیاد نخواهد شد واگر هم زیاد شود برکتی نخواهد داشت.

 

ب- امام علی (ع) :کسی که اموالش رااز راه نادرست به دست آورد ، در جای نادرست هم آن را از دست می دهد.

7- به نظر شما کار کردن چه فوایدی برای ما وجامعه دارد؟سه مورد رابیان کنید.

 

8- به چند نمونه از کارهایی که انجام آنها و استفاده از در آمد آنها برای یک انسان مسلمان حرام است،اشاره کنید؟

9-سه شغل حرام را نام ببرید وتوضیح دهید که چگونه ممکن است درآمد صاحبان آنها حرام باشد

 

10-کسب وکار حرام چه آثار بدی بر زندگی افراد دارد؟

 

درس چهاردهم:

حق الناس

جاهای خالی راباکلمه مناسب پر کنید.

1-    اهمیّیت حقّ الناس در دین اسلام به بیان .......... و ..............در برابر این حقوق می پردازد

سئوالات صحیح وغلط

2-    به کارهایی که شبانه روز انجام می دهیم تا سالم بمانیم را حق الناس می گوییم .            ص              غ

3-    حق الناس فقط درحقوق مالی مردم است.    ص        غ

4-نماز خواندن ، حق الله می باشد.    ص           غ

سئوالات چند گزینه ای

4-ما وظیفه داریم به دیگران کمک کنیم و به دیگران آزار نرسانیم .این وظایف جزء ...........     می باشد.

الف- حق النفس            ب- حقّ الله                 ج- حقّ الناس            د- گزینه الف وب

به سئوالات زیر جواب دهید.

5-انواع حق رانام بریید وبرای هرکدام مثالهای را بیان کنید؟

 

6- به نظر شما اجرای کدامیک از این سه نوع وظیفه ، اهمیت بیشتری دارد؟

 

7- چند نمونه از حقّ الناس که در قرآن آمده را بیان کنید؟

 

با توجه به حدیث پیامبر (ص) که فرمود .

«از رحمت خدا به دور است که تو قف گاهها و استراحت ههای عمومی را آلوده کند و کسی که راه عبور مردم را سدکند.» این حدیث چه چیزهایی را از ما می خواهد؟

8- اگر کسی با شگستن یک درخت حق همه مردم رااز بین ببرد، چگونه می تواند این حقّ بزرگ راجبران کند؟

 

9-برای بی توجهی به حقوق عمومی چند مثال بزنید؟

 

10-کسی که دوست دارد به بهشت الهی راه یابد ،باید حقوق چه کسانی را رعایت کند ؟

11-اگر همه مردم نسبت به حقو ق دیگران بی توجهی کنند چه اتفاقی در جامعه خواهد افتاد؟

 

12- سه نمونه از حقوقی را که هم کلاسی ها بر شما دارند را بیان کنید؟

 

13- سه نمونه از حقوقی راکه افراد خانواده  ( پدر ،مادر، بادر وخواهر و....) برشما دارند ،را بیان کنید؟

 

14- جدول زیر را با چند مثال کامل کنید

بی توجهی به حقّ الله

 

 

1-      کسی که بدون دلیل در ماه رمضان روزه نمی گیرد

2-

3-

بی توجهی به حقّ الناس

 

 

1-کسی که به دیگران تهمت می زند

2 -

3 -

بی توجهی به حقّ النفس

 

 

1 – کسی که عمر ووقتش را بیهوده تلف می کند

2 -

3 -

 

15- از این درس چه نتیجه های گرفتید؟

 

درس پانزدهم:

جهاد

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

1-    جهادی که بر همه واجب است  ....... نام دارد.

2-    ...... ...... همواره منتظرهستند تا حق را باری همیشه از میان بر دارند

گزینه صحیح را مشخص کنید

3-    جهادی را که به دستورپیامبر ولی امر مسلمین صورت می گیرد را .......... می گویند.

الف – جهاد ابتدایی         ب- جهاد دفاعی             ج- جهاد با سرکشان      د  -  جهاد داخلی

صحیح وغلط

4-    جنگ حضرت علی (ع) از نوع جهاد دفاعی می باشد .   ص        غ

5-    مانورهای نظامی که در کشور صورت می گیرد ،نوعی آمادگی نظامی در برابر دشمنان است.    ص          غ

به سئوالات زیر پاسخ کامل بدهید.

6-    به نظر شما وظیفه مو منان در این زمان چیست؟

7-    جهاد از نظر لغوی به چه معناست؟ در فرهنگ اسلامی به چه معناست؟

 

8-    انواع جهاد ها را نام ببرید ؟ونمونه های از آن را در صدر اسلام بیان کنید؟

 

9-    هدف از جهاد دفاعی چیست؟

 

10-هدف از جهادبا سرکشان چیست؟

 

11-هدف از جهاد ابتدایی چیست؟

 

12-در معامله ای که مومنان با خدا می کنند . فروشنده کیست؟جنس چیست ؟ خریدار کیست؟ بها چیست؟

13- هر یک از موارد زیر جزء کدام یک از موارد جهاد می باشد.

الف- جهاد مردم مظلوم عراق با نظامیان متجاوز آمریکایی؟

ب- جهاد مردم فلسطین با اشغا لگران صهیونیست؟

ج- جهاد ماموران نیروی انتظامی با اشرار و قاچاقچیان مسلح؟

د- مبارزه ماموران نیروی انتظامی با منافقان تروریست در کشور؟

و- دفاع مقدس هشت ساله ایران دربرابر ارتش صدام؟

14- منظور از آیه قران « وَ اعدوالهم ما استطعتم من قوه وَمن رباط الخیل .......»چیست؟

 

15- پیامبر (ص) آموزش دو ورزش را سفارش کردند ،آن دو ورزش کدامند؟

16- پیامبر (ص)فرمودند : ازیک تیر خدا سه نفر را به بهشت می برد آن سه نفر کدامند؟

 

17- ما برای بالا بردن توان دفاعی خود دردنیای امروز ،باید آموزش هایی را فرابگیریم؟

 

18- اگر مردم کشوری که مورد تهاجم دشمنان قرار گرفته اند ، از کشور خود دفاع نکنند، چه سرنوشتی درانتظار آنان خواهد بود؟

 

19- جهاد دفاعی در چه زمان وبر چه کسانی واجب است؟

20- در جامعه اسلامی ،عدهای به مبارزه با نظام اسلامی بپردازند و امنیت مردم را به خطر بیندازند ،مسلمانان چه وظیفه ای دارند؟

 

21- در جهاد با دشمنان اسلام ، آیا پاداش خداوند تنها برای کسانی است که در میدان جنگ به مبارزه با دشمنان  مشغول اند؟توضیح دهید.

 

 

درس شانزدهم:

مسئولیت همگانی

به سئوالات زیر پاسخ دهید.

1-    به نظر شماوظیفه ما در برابر کسانی که مرتکب اعمال زشت می شوند چیست؟

 

2-آیه زیر راترجمه کنید .

«کُنتم امة اخرجت للناس ِ تامرون َ بالمعروفِ و تنهونَ عَن المنکر و تومنونَ باللهِ»

 

آیه بالا در مورد چه چیزی می باشد؟

3-امر به معروف یعنی ..........................................................................................

4-نهی از منکر یعنی .............................................................................................

5- جدول زیر را کامل کنید.

رویداد

انجام امر به معروف ونهی از منکر

ترک امر به  معروف ونهی از منکر

دانشآمز اموال عمومی مدرسه راخراب می کند

 

 

افرادی باپوشش نا مناسب در جامعه ظاهر می شود

 

 

فردی در باره دیگران بدگویی وغیبت می کند.

 

 

در کلاس یک نفر حواس دیگران را پرت می کند.

 

 

مغاز ه داری گران فروشی می کند .

 

 

 

فردی نماز گزاران را مسخره می کند.

 

 

 

 

 

 

 

6- امر به معروف ونهی از منکر یعنی چه؟

7- از میان روش های نهی از منکر به سه شیوه اشاره کنید؟

8- موثر ترین شیوه امر به معروف کدام شیوه است؟
[ یکشنبه هفتم آبان 1391 ] [ 23:6 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]

 

هرچند برای کسی که به دو زبان چیره نیست  کار دشواری است ولی راه های ساده ای هم وجود دارد که دانستن آنها جالب است.

از میان 32 حرف الفبای فارسی برخی حروف تنها ویژه واژه های عربی است .

حرف (ث) : هر واژه ای که دارای  ث  است بی گمان عربی است و ریشه ی فارسی ندارد . جز (کیومرث: مرد دانا یا گاو مرد) ، ( تـَهمورث : دارنده ی سگ نر قوی ) و واژگان لاتین مانند بلوتوث یا نام هایی مانند ادوارد ثورندایک و ... که بسی آشکار است نام های لاتین هستند نه عربی یا فارسی.

حرف (ح): هر واژه ای که دارای حرف  ح  است بی گمان عربی است و ریشه ی فارسی ندارد.غیر از کلمه ی حوله که درست آن هوله است وبه گمان نزدیک به یقین ریشه ی ترکی دارد و به معنی (پُرزدار ) است .  عرب به هوله (حوله) می گوید : مِنشَفة در سعودی / خاولی یا خاولیة و بَشکیر در عراق / بِشکیر  یا فوطة در سوریه .واژه حول و حوش هم به گمان بسیار فارسی و درست آن هول و هوش است . کردهای فهلوی یا فَیلی هنوز به خانه می گویند هاوش که با house  در انگلیسی همانندی دارد.

حرف (ذ) : هرچند در فارسی کهن تلفظ این حرف مانند تلفظ عربی آن وجود داشته اما امروزه دیگر هیچ ایرانی ای ذال را ذال تلفظ نمی کند بلکه  زاء تلفظ می نماید .بیش از 95% واژه های دارای ذال ریشه ی عربی دارند مگر واژه هایی مانند گذر ، گذراندن ، گذشتن ، پذیرش ، پذیرفتن ، آذین، گنبذ (امروزه گنبد خوانده می شود.)ذانستن ( که امروزه دانستن تلفظ می شود. اما کردها ، لَکها و برخی دیگر از اقوام ایرانی  ذانستن را زانستن تلفظ می کنند. مانند تالشی ها که به (می دانم) می گویند ( زُنُـمzonom) و کردها می گویند ( اَزانِـم  یا  زانِـم یا مَزانِم یا دَزانِم )

حرف(ص): هر کلمه ای که  صاد دارد بی شک عربی است مگر عدد شصت و عدد صد که عمداً غلط نوشته شده اند تا با انگشت شست و سد روی رودخانه اشتباه نشوند.

صندلی نیز بی جهت با صاد نوشته شده و البته عربی شده ی چَندَل است. عرب به صندلی می گوید کُرسی ، مَقعَد و در گویش محلی عراق و سوریه اِسکَملی .

صابون هم در اصل واژه ای فارسی است و درست آن سابون است و این واژه از فارسی به بیشتر زبانهای جهان رفته مثلاً soap در انگلیسی همان سابون است . ما سابون را به صورت معرَّب صابون با صاد می نویسیم.اصفهان نیز معرّب یعنی عربی شده ی اَسپَدانـه یا سپاهان است.

حروف( ض/ظ /ع ):  بدون استثنا تنها ویژه واژه های دارای ریشه ی عربی است و در فارسی چنین مخارجی از حروف وجود ندارد .  به ویژه ضاد تا جایی که عرب ها به الناطقین بالضاد معروفند زیرا این مخرج ویژه عرب است نه دیگر مردمان نژاد سامی.

حرف(ط) : جنجالی ترین حرف در املای کلمات است . مخرج طاء تنها ویژه واژه های عربی است و در فارسی ط نداریم و واژه هایی که با  ط  نوشته می شوند یا عربی اند و یا اگر عربی نیستند غلط املایی هستند . مانند طهران ،طالش، اصطهبان ، طوس که خوشبختانه امروزه دیگر کسی تهران ،تالش ، استهبان و توس را دیگر نادرست نمی نویسد. اما بلیت واژه ای فرانسوی است . تایر tire واژه ای انگلیسی است . اتاق مغولی است . تپش فارسی است و دلیلی ندارد که آن ها را نادرست بنویسیم و امروزه دیگر این واژه ها را درست می نویسند مگر کسانی که با ریشه واژه ها آشنا نیستند.

حرف( ق ):  نیز در مرتبه دوم حروف جنجالی است . در فارسی قاف نداریم  غ  داریم . قاف ویژه واژه های عربی در 90 درصد موارد است واژه های  عربی دارای ریشه ی اغلب سه حرفی و دارای وزن و هم خانواده اند مانند: قاسم ، تقسیم ، مقسِّم ، انقسام ، قَسَم ، قسمت ، اقسام ، مقسوم ، قسّام ، منقسم و تشخیص واژه ی عربی الاصل دارای قاف کار ساده ای است . اما دیگر کلمات قاف دار یا ترکی اند و یا مغولی . مانند قره قروت: کشک سیاه / قره قویونلو : صاحبان گوسفند سیاه/ قره گوزلو: دارنده ی چشم سیاه / قزل آلا : ماهی طلایی

کلماتی مانند آقا ،قلدر ، قرمساق  نیز مغولی اند.  کلمه قوری نیز روسی است اصلاً قوری ،کتری ، سماور ، استکان همه واژه های روسی اند و اینها زمان قاجاریه و در دوره امیر کبیر وارد ایران شدند . کلماتی مانند قند و قهرمان و قباد معرب  کند کهرمان و کَواذ هستند همان گونه که کرماشان یا کرمانشاه را عرب قرماسان یا قَرمسین تلفظ می کرده اما امروزه ما ایرانیان کرمانشاه یا کرماشان را قرماسان یا قرمسین تلفظ نمی کنیم  اما کواذ را قباد می گوییم و این تأثیر زبان عربی بر فارسی است.

حروف چهارگانه ( گ /چ/ پ / ژ )  : نیز در عربی فصیح یعنی نوشتاری وجود ندارد. و هر کلمه ای که دارای یکی از این چهار حرف است حتماً عربی نیست و به احتمال بسیار ریشه ی فارسی دارد . مانند منیژه ، مژگان ، ژاله ،پروین ، پرنده ، گیو، گودرز ،منوچهر ، پریچهر  و ... البته اغلب چنین است و موارد اندکی نیز امکان دارد از دیگر زبانها باشد مانند پینگ پونگ که چینی است . یا چاخان و خپل که مغولی اند . اشتباه نکنید چاخان ترکی نیست . مغولی است زیرا در ترکی به دروغ  می گویند  یالان .یا پارتی partyکلمه ای انگلیسی است و  آپارتمان واژه ای فرانسوی است.

شاید بپرسید پس سایر حروف مانند  الف ب ت ج د ر ز س ش ف ک ل م ن و ه ی  چگونه هستند ؟ پاسخ شما این است که اینها حروف مشترک در سراسر زبانهای جهان است . هرچند برخی اقوام بعضی حروف را ندارند و به گونه دیگر ادا می کنند . مانند حرف   ر  که در فرانسه   غ گفته می شود  و یا همین  ر   در چین  ل   خوانده می شود ./نوشته : عادل اشکبوس

·   

[ یکشنبه هفتم آبان 1391 ] [ 23:1 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]
 

 

عید سعید قربان برهمه ی مسلمانان مبارک باد .

[ پنجشنبه چهارم آبان 1391 ] [ 14:30 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس اول):

عفو و گذشت  

1-      به نظرشماتأخیردرنزول باران ازسوی خداوند چه نتیجه مثبتی به دنبال داشت؟

پاسخ 1- موجب شدمردم بفهمند همه مشکلاتشان به خاطر گناهان خودشان است. وباعث شد همگی نزد پیامبرشان بروند وتوبه کنند

2-      نمونه های دیگری ازبخشندگی وگذشت خداوندرابیان کنید؟

پاسخ2-باتوجه به اینکه خداوندازهمه کارهای ماباخبراست گناه می کنیم باز اومارامی بخشد اشتباهاتی که درزندگی انجام می دهیم باز مارامی بخشدوقتی کارزشتی انجام بدهیم باز ازاو بخواهیم ماراببخشد مارا می بخشد چون توبه پذیراست درعبادتش نمازش بعضی مواقع کوتاهی می کنیم چون پشیمان می شویم باز رحمتش رابه ما عطامی کند وازکوتاهی مادرانجام واجباتمان می گذردالبته به شرطی که ازاشتباه خود دست بکشیم

3-      درجامعه ای که هیچ کس حاضربه عفووبخشش خطاهای دیگران نباشد چه اتفاقی خواهدافتاد؟

     پاسخ3-  به زیان خودعمل می کنند وازرحمت خداوند دورمی شوند

4-      رفتارافرادبخشنده وافرادبی گذشت رادرزندگی روزمره باهم مقایسه کنید؟

    پاسخ4-

رفتارافرادبخشنده

رفتار افرادبی گذشت

خوشرووباگذشت هستند

خشن وانتقام گیرندآدم های کینه ای هستند

بامردم مهربان وصمیمی اندوازخطای مردم درحدمتعارف چشم پوشی می کنند

بامردم نامهربانند وازاشتباه وخطای دیگران نمی گذرند

به اعتقادات پایبنداندوبه خداتوکل دارندوپاداش گذشت خوددرزندگی امیدوارند

به اعتقادات و رحمت خداپایبندنیستند وامیدبه پاداش بخشش خودندارند

 

5-      باتوجه به سخن پیامبر اسلام(ص) چگونه می توانیم خودرانزدخداوند عزیز وسرفراز گردانیم؟

      پاسخ5- اهل گذشت باشیم وازیکدیگر بگذریم چون عفو وگذشت بنده راعزیز وسرفراز می گرداند

6-      جدول زیررامانندنمونه کامل کنید؟

مواردی که گذشت ازخطای دیگران پسندیده است

مواردی که نباید ازخطای افرادچشم پوشی کرد

فردخطاکار به اشتباهش پی برده است

جایی که بخشش برای دیگران بدآموزی دارد

ازانجام کارش پشیمان شده باشد

جایی که صاحب حق نباشیم

موجب خشنودی خداوند شود

گذشت ما موجب اصلاح رفتارش نشود

گذشت ما موجب اصلاح رفتارش شود

جایی که اشتباهش رانپذیرد وموجب جسارت بیشتر اوشود

فردخطاکار دیگر نخواهد آن خطا راانجام دهد

تصمیمی برای ترک آن نداشته باشد

 

7-      غفاریعنی چه؟چرابه خداوندمهربان غفارمی گوییم؟

پاسخ 7- بسیلر آمرزنده چون خداوند نه تنها خطاهای کوچک بلکه همه گناهان وحتی اشتباهات متعدد بندگانش را می آمرزد.

8-      توضیح دهیدگذشت ازدیگران چه فایده هایی برای مادارد؟

پاسخ 8- انسان ازرحمت بیشترالهی بهره مند می شود انسان مورد محبت وتقدیر مردم قرار می گیرد موجب خشنودی خداوند می شود

 

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس دوم):

هرچیزی به جای خویش نیکوست  

1-      به نظرشماچه چیزی موجب زیبایی وجذابیت جهان پیرامون ما می شود؟

پاسخ 1- وجودتفاوتهای حکیمانه خداونددرزندگی ودنیا

2-      درداستان چه چیزی گوزن راازخطرمرگ نجات داد؟

پاسخ2-وجوپاهای قوی  وشاخ های بلندش که اوفکر می کرد عیب است ولی نمی دانست که آنها حسن وخوبی است وخدامی دانست

3-      ازماجرای گوزن وطاووس چه نتیجه ای می توان گرفت؟

پاسخ3-نتیجه می گیریم درهمه حال باید شکرگزارخدابود وهرنعمتی که اوبه مامی دهد براساس حکمت است ومانمی دانیم ولی اوبرهمه چیز آگاه است به آیه 216سوره بقره هم می توان استنادکرد.

4-      باکمک دوستانتان جدول زیرراکامل کنید

چیزهایی که برای ماخوشایندنیست ولی به سود ماست

چیزهایی که دوستشان داریم ولی برای مازیان آورند

ازبستری شدن دربیمارستان بدمان می آید ولی برای مالازم است

بازی کردن درهوای گرم وآفتابی یاشناکردن درمکان های خطرناک که برای ماضرردارد

ازآمپول زدن بدمان می آید ولی برای سلامتی مالازم است

رانندگی بدون گواهینامه ورعایت نکردن حق تقدم وعبورازچراغ قرمز که برای ماضرردارد

ازتحمل تشنگی وگرسنگی بدمان می آید ولی برای سلامتی مالازم است

زمان زیادی بارایانه بازی کردن که برای سلامتی مامضراست

ازبیدارشدن اول صبح بدمان می آید ولی برای ادای تکلیف ونماز بیدار می شویم وبرای ما مفیداست

پرخوری کردن وغذاهای رنگی خوردن که برای سلامتی ماضررداشته باشد

 

5-      توضیح دهید که چراخداوندحکیم مردم رادقیقا مانند یکدیگرنیافریده است؟

پاسخ5-چون انتظارخداوندازانسان ها یکسان نیست وظیفه هرفردنزدپروردگارش متناسب نعمت ها وتوانایی هایی است که دراختیار دارد واگرهمه مانند هم بودند کسی جرمی می کرد تشخیص قاتل مشکل می شد شناسایی افرادغیرممکن می شد زمینه بی عدالتی فراهم می شد وخداوندبابی عدالتی ونظم مخالف است.

6-      دوبرادرراتصورکنید که یکی باهوش تر ازدیگری است.آیامی توانیم بگوییم آفرینش آن دوعادلانه نبوده؟چرا؟

پاسخ6-خیر – چون بایدبدانیم که خداوند ازهرکس به اندازه توانایی اش تکلیف می خواهد. مثلا اگریک نفر نابینا بدنیا بیاید تکلیف وانتظارازاو بایک فردسالم فرق می کند ومطمئنا خداوند اگرنعمتی رااز کسی بگیرد وظیفه رادردیگران که سالمترند بیشتر می کند مثلا هنگام جهادازیک ناتوان انتظار نمی رود ولی ازیک فردسالم انتظار جنگیدن می رود

7-      سخن امام صادق(ع)رادرباره گرفتاری های مسلمانان گناهکاربیان کنید.

پاسخ7- گاهی اوقات مومن نزد خداوند مقامی دارد که نمی تواند با اعمال خودش به آن برسد،

پس خداوند او را به بلای جسمانی مانند بیماری و ضعف و یا گرفتاری مالی یا مصیبت

فرزندان دچار می کند تا اگر بردباری کرد او را به آن مقام برساند!

 

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس سوم):

افتخار بندگی  

1-      شمابه عنوان مربی به شاگردان ارشدتان توجه وعلاقه بیشتری دارید.چراآنان رابیش ازدیگران به سختی می اندازید؟

پاسخ1-چون انتظار وتوقع مربی برای بدست آوردن مدال های رنگارنگ از آنها بیش ازدیگران است وامیدواراست آن شاگردها بتوانند به درمسابقات افتخارآفرین باشندچون به اندازه زحمت وتلاش آنها ازآنها انتظار می رود.

2-      آیاتمرین هایی که به این افرادمی دهید باتمرین های بقیه افرادیکسان است؟

پاسخ2-خیر تمرین های این افراد باید سخت تر باشد چون رقابت آنجابسیار سخت ونزدیک خواهد بود وآنکس که بیشتر زحمت کشیده باشد نتیجه بهتری خواهد گرفت.

3-      این سختی ها ی فوق العاده نشانه چیست؟

پاسخ3-نشانه علاقه مربی به موفقیت وکسب امتیاز بیشتر برای خود بازیکن وورزشکار است وافتخارش هم برای دیگران شادمانی می آورد

4-      دونمونه ازتکالیفی راکه انجام آنها باعث رشد وپشرفت افرادمی شود به کمک دوستانتان درکلاس بیان کنید؟

پاسخ4- روزه گرفتن باعث آبدیده شدن افراددرسختی ها وتحمل گرسنگی وتشنگی دروماقع اجباری می شود مثل قحطی جنگ و...

احترام به پدر ومادر وپذیرفتن فرمان های آنها تازمانی که خلاف دستورخداوند نباشد درآینده به نفع آن فرزند می شود وفرزندان اوهم بااوچنین می کنند یا تحمل بیخوابی وشب زنده داری برای مطالعه جهت شرکت درامتحانات درپایان موجب قبولی وموفقیت فرد خواهدشد.

5-      درجدول زیربه رفتاربرخی افراددردوران بلوغ اشاره شده است بادوستانتان درکلاس گفتگو کنید ومشکلات به وجود آمده اززیاده روی یابرخوردنادرست باهرکدام رامقابل آنها بنویسید.

به قدرت وعقل خودش اطمینان دارد

ازمشورت بادیگران خودداری می کند ودربرخی ازتصمیماتش شکست خواهدخورد

می خواهددیگران تمام نظرات اورابپذیرند

موجب بدبینی دیگران وتنفردیگران ازاومی شود

جمع دوستانش رابه همه جا ترجیح می دهد

موجب منزوی ترشدن اودرجاهای دیگر می شود

می خواهدهمه چیز راخودش تجربه کند

موجب شکست وعدم توجه ومساعدت دیگران درمشکلاتش می شود

دوست ندارد کسی اورانصیحت کند

موجب خودرایی وعدم استفاده ازراهنمایی های  دیگران می شود وکم تجربه باقی خواهد ماند

 

6- چرا روز آغاز تکلیف را باید جشن گرفت؟

 پاسخ6- (چون درحقیقت تکلیف نوعی شرافت وافتخار است )چون خداوند ازاین روز به بعد شمارادرجمع بزرگ ترها پذیرفته وبرای شما حساب ویژه ای بازخواهدکرد.پس این افتخاربزرگ واتفاق مهم را باید جشن گرفت .

7-نشانه های بلوغ را به صورت خلاصه بیان کنید.

پاسخ7- * روییدن مو در برخی قسمت های بدن،

* فعال شدن برخی هورمون ها در بدن که نشانه های آن در پسران و دختران متفاوت است، و

* رسیدن به سن بلوغ؛ این سن برای پسران پایان پانزده سالگی قمری و برای دختران پایان نه

سالگی قمری است.

8-     با توجه به حدیث امام علی علیه السلام، چرا در هنگام مشورت بهتر است

ابتدا موضوع را با جوانان درمیان بگذاریم؟           

پاسخ8- چرا که هوش آنان تیزتر و سرعت حدس شان بیشتر ازدیگران است.

9-    یک مسلمان از چه زمانی باید فراگیری تکالیف دینی اش را آغاز کند؟ چرا؟

پاسخ4- هر چند انجام تکالیف شرعی قبل از بلوغ بر ما واجب نیست اما اسلام از

ما می خواهد پیش از رسیدن به سن بلوغ با وظایف دینی خود آشنا شویم و با تمرین این تکالیف علاوه

بر بهره مندی از پاداش های ارزشمند الهی، شرایط را طوری مهیا کنیم که انجام این وظایف پس از

رسیدن به بلوغ برای ما دشوار نباشد.

 

 

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس چهارم):

از آگاهان بپرسیم 

 

1-      به نظر شما مراجعه به کارشناسان تنها مربوط به مسائل دینی است؟ سه نمونه از مراجعه هایی که

در زندگی خودتان به کارشناسان داشته اید، بیان کنید.

پاسخ1-خیر – *مراجعه به چشم پزشک برای درمان چشم * مراجعه به معلم برای آموختن علم  * مراجعه به روحانی محل برای پاسخ به سؤالات شرعی

2-      به نظر شما کسانی که خودشان نمی توانند به درجهٔ اجتهاد برسند، چگونه باید

از وظیفهٔ دینی خود اطلاع پیدا کنند؟ شما می توانید دربارهٔ این پرسش با دوستانتان در

کلاس گفتگو کنید و در صورت نیاز از معلم محترم کمک بگیرید.

پاسخ2- با تقلیدوپیروی ازمجتهددراحکام شرعی  می توان ازوظیفه دینی خوداطلاع پیداکرد

الف( توضیح دهید از میان انواع تقلید کدام یک درست و کدام یک نادرست است؟

 تقلید جاهل از جاهل (نادرست)           تقلید عالم از جاهل (نادرست)

 تقلید جاهل از عالم (درست)             تقلید عالم از عالم(نادرست)

ب( با توجه به شرایطی که برای یک مرجع تقلید خواندیم، به پرسش های زیر پاسخ

داده و علت را توضیح دهید:

3-      در شهری دو نفر مجتهد زندگی می کنند. یکی از آنها داناتر از دیگری است

و دومی مُسن تر است، آیا مردم می توانند از هر دو نفر تقلید کنند؟

پاسخ3- خیر- ازمجتهدی که داناتراست می بایست تقلیدکرد

4-       کسانی که امسال به سن بلوغ می رسند، آیا می توانند از مرجعی که از دنیا

رفته اند تقلید کنند؟

پاسخ4-  خیر

5-      اگر فردی به درجهٔ اجتهاد برسد، اما عادل نباشد، آیا دیگران می توانند از او

تقلید کنند؟

پاسخ5-  خیرچون یکی از شرایط (ویژگی های)مرجع تقلیدعادل بودن است .

6-       مجتهد به چه کسی گفته می شود؟

پاسخ6-به کسانی که درعلوم دینی به تخصص دست یابند به این افرادمتخصص مجتهد یافقیه گفته می شود.

7-       سه مورد از شرایط مرجع تقلید را بیان کنید.

پاسخ7- شیعه دوازده امامی باشد * ازمجتهدین دیگر داناتر باشد*زنده باشد

8-       تقلید در احکام شرعی به چه معنی است؟ توضیح دهید.

پاسخ8-اولین مسئله ای که هرمکلف باید بداند وبه آن عمل کند تقلید می گویندوپیروی از مجتهد دراحکام شرعی نیز تقلید گفته می شود.ومی توان بامشورت اهل علم مرجع تقلید خودراانتخاب کنند

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس پنجم):

وضو و تیمم  

 

الف  با ذکر دلیل مشخص کنید در کدام یک از موارد زیر، وضوی مکلف صحیح و در کدام یک باطل است؟

1-      در گرمای تابستان، برای خشنودی خداوند وضو می گیرد و با این کار خنک هم می شود.

پاسخ1- صحیح

2-      در برابر چشم دیگران و برای اینکه از او تعریف کنند، وضو می گیرد.

پاسخ2- باطل

3-      آب پاک در اختیار ندارد و به همین دلیل با گلاب وضو می گیرد.

پاسخ3- باطل

4-      در هنگام سفر، از آب رودخانه وضو می گیرد.

پاسخ4- صحیح

5-      دستش کمی خونی شده است و همین طور وضو می گیرد.

پاسخ5- باطل مگراینکه جایی غیراز محل وضو خون آمده باشد

6-      در حال وضو می خواهد سرش را مسح کند که ناگهان خون از بینی اش جاری می شود و روی صورتش می ریزد.

پاسخ پاسخ6- برای نماز اشکالی ندارد

7-      به دلیل کمر درد، نمی تواند خم شود و پاهایش را مسح کند، برای همین از برادرش می خواهد تمام مراحل وضو را او برایش انجام دهد.

پاسخ پاسخ7- باطل است

8-      بعد از وضو متوجه می شود که زیر ناخن هایش مقدار کمی آلودگی وجود دارد.

پاسخ پاسخ8- اشکالی ندارد

9-       از شرایط وضوی صحیح پنج مورد را نام ببرید و توضیح دهید.

پاسخ پاسخ9- ترتیب * موالات* قصدقربت* پاک بودن اعضای وضو * مطلق بودن آب وضو* پاک بودن آب وضو

10-    سه مورد از مواردی که مکلف باید برای نماز، تیمم کند را بیان کنید.

پاسخ پاسخ10-* اصلا آب دردسترس نباشد * آب رایش ضررداشته باشد * فرصت کافی برای وضوگرفتن نداشته باشد اگربخواهد وضو بگیرد نمازش قضا می شود

11-   شیوهٔ صحیح تیمم کردن را به صورت خلاصه توضیح دهید.

پاسخ11- ابتدانیت می کنیم به جای وضو یاغسل تیمم می کنیم سپس دوکف دست ها رابرخاک پاک می زنیم سپس دست هارابالای پیشانی گذاشته وآنهاراتاروی ابروها (بالای بینی) می کشیم سپس دست چپ رابرپشت دست راست گذاشته واز مچ تانوک انگشتان می کشیم سپس درآخر کف دست راست رابردست چپ گذاشته وازمچ تانوک انگشتان می کشیم

 

 

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391 (درس ششم):

            مُبْطِلات نماز                        

 برای دیدن ادامه سوالات روی ادامه مطلب کلیک کنید .

گرفته شده از وبلاگ :محمد تقی باقری - سید کمالالدین مرتضوی


 


برچسب‌ها: نمونه سوالات
ادامه مطلب
[ جمعه بیست و یکم مهر 1391 ] [ 9:1 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]

سوالات متن دروس پیام ھای آسمان سال سوم راھنمایی

درس اول

١.داستان درس عفو وگذشت شمارابھ یادکدامیک ازنامھای خداوندمی اندازد؟

٢.عفو وگذشت ازخطای دیگران چھ نتایجی بھ دنبال دارد؟

٣.درچھ مواردی نباید ازخطای دیگران گذشت کنیم ؟ ( ٢ مورد)

٤.رفتارافرادبخشنده وافرادبی گذشت رادر ٢موردبایکدیگرمقایسھ کنید.

٥.این سخن پیامبراسلام(ص) راکھ درموردگذشت است کامل کنید.

ھمواره اھل گذشت باشید،بی تردید عفووگذشت بنده را........................................

٦.درداستان قوم بنب اسرائیل چراخداوندآن جوان گناھکاررابھ پیامبرش معرفی نکرد؟

. الف:چون نمی خواست آبرویش راببرد

. ب:چون نمی خواست گناھانش افشاشود

. ج:چون خداوندمی خواست پیامبرش راامتحان کند

د:گزینھ الف و ج

درس دوم

١.ارزشمندترین ھدایای خداوندبرای مومنین کھ مرتکب برخی گناھان شده اند،چیست؟

٢.جملات صحیح وغلط رامشخص کنید.

غ الف:خداوندکریم مردم رادقیقامانندیکدیگرنیافریده است. ص

غ ب:انتظارخداوندازانسانھایکسان است. ص

غ ج:ماانسانھافقطبھ چیزھایی فکرمیکنیم کھ دیگران دارندومانداریم. ص

٣.طبق فرمایش قرآن کریم،ھرمصیبتی کھ بھ شمابرسد،بھ سبب .....................است.

٤.دو ویژگی کھ باعث شدگوزن ازدست صیادنجات یابد رابیان کنید.

الف:......................... ب:............................

٥.کدام عبارت درست است؟

. الف:خداوندازھرکس بیش ازتوانایی اش طلب می کند

. ب:خداوندازھیچ کس انتظاری ندارد

. ج:خداوندازھرکس بھ اندازه توانایی اش طلب می کند

. د:خداوندازھرکس بھ اندازه خواست خودش طلب می کند

درس سوم

١.بلوغ برای یک نوجوان مسلمان،سرآغازتکالیف شرعی است،یعنی چھ؟

٢.وظایف دینی کھ خداوندبرعھده ماگذاشتھ نشانھ چیست؟

٣.چرااسلام ازمامی خواھدپیش ازرسیدن بھ سن بلوغ باوظایف دینی خودآشناشویم؟

٤.بلوغ علاوه برتحولات جسمی چھ تغییرات وتحولات مھم دیگری رابھ ھمراه دارد؟بیان

کنید.

درس چھارم

١.چراھیچ کس نمی توانددرتمام رشتھ ھای علمی موردنیاززندگی اش بھ تخصص دست

یابد؟

٢.چھارموردازتکالیف دینی مامسلمانان رانان ببرید.

٣.منظورازعادل بودن بعنوان یکی ازشرایط مرجع تقلید چیست؟

٤.اولین راه برای اطلاع ازاحکام الھی چیست؟

٥.اولین مسئلھ ای کھ ھرمکلف بایدآن رادانستھ وبھ آن عمل کند،چیست؟

٦.ماچگونھ می توانیم مرجع تقلیدخودراانتخاب کنیم

درس پنجم

١.رسول اکرم (ص)بھ اَنَس درباره وضو گرفتن چھ فرمود؟

٢.درانجام چھ کارھایی بایدوضو داشتھ باشیم؟

٣.کارھایی رانام ببرید کھ برای انجام دادن آنھاوضوگرفتن مستحب است؟

٤.شرایط وضوی صحیح را نام ببرید.

٥.آب ھا بھ چنددستھ تقسیم می شونند. نام ببرید.

٦.آب مطلق بھ چھ آبی گفتھ می شود؟مثال بزنید.

٧.آب مضاف بھ چھ آبی گفتھ می شود؟مثال بزنید.

٨.ترتیب دروضویعنی چھ؟

٩.موالات دروضو یعنی چھ؟

درس ششم

١.کدامیک ازعبارات زیرصحیح وکدامیک غلط است؟

غ . الف:اگروضوی نمازگزاردربین نمازازبین برود،نمازش باطل است

ص

غ . ب:اگرنمازگزاربدون توجھ وازروی فراموشی دربین نمازچیزی بگوید،نمازش باطل است

ص

غ ج:خوردن وآشامیدن باعث باطل شدن نمازمی شود. ص

غ . د:اگرنمازگزاردربین نمازسھواًحالت نمازرابھم بزند،نمازش صحیح است

ص

٢.کدامیک ازشرایط وضویصحیح نیست ؟

موالات روی برگرداندن ازقبلھ پاک بودن آب

وضو ترتیب

٣.کدامیک ازمبطلات نمازنیست ؟

سرفھ کردن حرف زدن دربین نماز

خوردن وآشامیدن کم یازیادکردن ارکان نماز

درس ھفتم

١.حالت ھای انسان نیکوکاررادرھنگام دریافت نامھ اعمالش درروزقیامت رابیان کنید.

٢.حالت ھای انسان گناھکاررادرھنگام دریافت نامھ اعمالش درروزقیامت بیان کنید.

٣.نامھای روزقیامت راکھ درقرآن امده بیان کنید.( ٢مورد)

٤.چرابھ روزقیامت ،(یوم الحساب) می گویند؟

٥.طبق سخن پیامبراکرم(ص)،چھارچیزمھمی کھ درقیامت موردسوال وحساب قرارمی

گیرند،کدامند؟

٦.یوم الفصل ، یعنی چھ؟

٧.چرابھ قیامت ، یوم الفصل می گویند؟

٨.اولین ومھمترین چیزی کھ خداوندمردم رادرسوره عصربھ آن راھنمایی فرموده

چیست؟

درس ھشتم

١.سخن امام صادق(ع)رادرباره فضیلت تلاوت قرآن کریم بیان کنید.

(ھمکاران توجھ کنندکھ بھ نظربنده دراین درس سوال دیگری نرسید

درس نھم

١.چرا خداوندپیامبراکرم(ص) را اولین معلم قرآن قرارداده است ؟

٢.امام کاظم(ع)درپاسخ بھ این سوال کھ ، مردمی کھ بعدازوفات رسول خدابھ دنیا می آیندچگونھ بایدراه خوشبختی خودرادردنیاوآخرت پیداکنند؟چھ فرمود.

٣.برنامھ ای کھ پیامبربرای ھدایت وسعادت مردم طراحی کرده بود چھ بود؟

٤.حضرت علی (ع) درباره روزھای کودکی خود چھ فرمود؟

٥.خداوندبھ پیامبردرباره تربیت حضرت علی (ع)چھ سفرش کرده است؟

٦.باتوجھ بھ حدیث ثقلین دوچیزگرانبھا راکھ پیامبردرمیان مردم بھ امانت نھاده است نام ببرید؟

٧.طبق سخن پیامبرتنھاراه رسیدن بھ سعادت وراھیابی بھ بھشت زیبای خداوندچیست؟

((ومن یتوکل علی الله فھو حسبھ))

ادامه ی سوالات در ادامه ی مطلب ....

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیستم مهر 1391 ] [ 17:54 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]
 

دوره ضمن خدمت پیام های آسمان سال سوم راهنمایی  در شهرستان

زابل  از شنبه ۱۸ شهریور ماه   ۱۳۹۱برگزار خواهد شد .

[ سه شنبه چهاردهم شهریور 1391 ] [ 23:10 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]

" مبعث "  پیام آور عدالت و کرامت انسانی

آن روز که در غار حرا ندا بر پیامبر (ص)آمد که بخوان ؛ رسالت نبوی با پیام خروج انسان از ظلمات و حرکت به سوی نور اغاز شد .

بعثت پیامبر اکرم (ص)سرآغاز راهی شد تا انسان از شرک ؛ بی عدالتی ؛ تبعیض ؛ جهل و فساد بیرون آمده و به سوی توحید ؛ معنویت ؛ عدالت و کرامت حرکت کند.

مبعث نبوی با نهضت معنوی شروع شد و انقلابی در عالم بشری ایجاد کرد که هنوز دامنه آن ادامه دارد .این تحول روحی ؛ مردم مادی بت پرست را

 به مبدا آفرینش راهنمایی کرد و از کردار زشت برحذر ساخت و به نیکویی دعوت نمود . پیامبر (ص) پیروان خود را به این منقبت ستود که شما

 بهترین امت من هستید و می توانید دنیای بشریت را با اجرای قانون متین قرآن به سعادت مطلوب برسانید .

رسول خدا (ص) در روز 27رجب در مکه مکرمه دعوت به خدا را آغاز کرد و سالها بعد در مدینه

 حکومت اسلامی را تشکیل داد .

حضرت محمد(ص)دین مبین اسلام را به مردمی عرضه کرد که جملگی در آتش جهل می سوختند و

 دعوت او چنان دلنشین بود که به سرعت دیوارهای جهل و خرافات را فرو ریخت و مردم موج موج به

 اسلام گرویدند .

رسول خدا در مدینه منشور حکومتی اسلام را پایه ریزی و همه مردم را در اداره حکومت شریک کرد .

حضرت محمد (ص) سالها به صورت پنهانی مردم مکه را به سوی خدا دعوت کرد و آن زمان ندا آمد که

دعوت آشکار کن ؛ دشمنان چنان عرصه را بر او تنگ کردند که به دستور خدا هجرت آغاز کرد . پیامبر گرامی اسلام پس از 13سال توقف در مکه

در اثر فشار  و اذیت و آزار قریش از طرف خداوند مامورشد به مدینه هجرت  کند ؛ هجرت پیامبر و مسلمانان به مدینه ؛ فصل تازه ای در زندگی  

  پیغمبر اکرم (ص)و اسلام گشود ؛ همچون کسی که از محیط آلوده و خفقان آور به هوای

 آزاد و سالم پناه برد .هجرت پیامبر (ص)و مسلمانان از مکه به مدینه برای پی ریزی زندگی

 اجتماعی اسلام ؛ نخستین گام بلند

             در پیروزی و گسترش اسلام و جهانی شدن آن بود .مبعث نبی اکرم اسلام در سراسر ایران

 اسلامی با شکوه خاصی گرامی داشته می شود .

              شهروندان تهرانی نیز همه ساله به همین مناسبت مراسم و جشن هایی را در اماکن  مذهبی  مساجد و حسینیه ها برگزار می کنند و

 سالروز بعثت پیامبر بزرگوار اسلام را گرامی می دارند .مردم با آذین بندی و چراغانی خیابانها ؛ معابر؛ مساجد و شرکت در مراسم جشن

 ارادت خالصانه خود را به خاتم الانبیا حضرت محمد بن عبدالله (ص)نشان می دهند .


برچسب‌ها: مبعث پیام آور عدالت وکرامت انسانی
[ دوشنبه بیست و نهم خرداد 1391 ] [ 13:8 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]
ماه رجب؛ فرصتی استثنایی
 
 وقتی حضرت می‌فرمایند کسی که در ماه رجب یک‌روز، روزه بدارد، آتش جهنم به اندازه یک‌صدسال از او دور می‌شود؛ بدان معنی است که از آن طریق جان و روح و روان در کلّ زندگی جهتی می‌گیرد که آن جهت به سوی اعمالی نیست که در قیامت منجر به ورود در جهنم شود.

امام موسی‌بن‌جعفر(ع) فرمود: ماه رجب، ماه بزرگى است که در آن حسنات چند برابر و گناهان در آن محو مى‏شود. کسى که یک روز در ماه رجب روزه بگیرد، آتش جهنّم به اندازه یک‌صدسال از او فاصله مى‏گیرد، و کسى که سه روز در آن ماه روزه بگیرد، بهشت براى او واجب مى‏شود.(۱)

وقتی حضرت می‌فرمایند کسی که در ماه رجب یک‌روز، روزه بدارد، آتش جهنم به اندازه یک‌صدسال از او دور می‌شود؛ بدان معنی است که از آن طریق جان و روح و روان در کلّ زندگی جهتی می‌گیرد که آن جهت به سوی اعمالی نیست که در قیامت منجر به ورود در جهنم شود و بر همین قیاس بدانید این‌که می‌فرمایند: «بهشت بر او واجب می‌شود» چون جهت کلی او به سوی رحمت الهی سیر می‌کند.

ماه‌ها؛ منازل و مراحلی هستند که انسان در بستر آن‌ها به سوی مرگ و منازل بعد از آن سیر می‌کند، و لازم است انسان در هر منزلی حقِ آن‌ها را اداء کند. باید از فرصت‌ها استفاده کرد و بهترین اعمال را در فرصت‌های پیش‌آمده انجام داد تا چون به ابدیت خویش وارد شدیم، خود را ملامت نکنیم؛ زیرا بالاخره در آن عالم از فرصت‌ها پرس‌و‌جو می‌شویم و نهایتاً به سوی اعمال خود رهسپار می‌گردیم و رمزالرموز همّت‌های بلند اولیای الهی و بزرگان وادی ایمان نکته فوق است که نگذاشتند در محدوده کوچک دنیا، فرصت‌ها از دست برود.

پس از ماه محرّم که ماه حرام خداوند و حَرم خاص الهی بود و از آن خارج شدیم، حال با ظهور ماه رجب دوباره حریم خاص الهی ظاهر شده. ماهی که پروردگار عالم اجازه نمی‌دهد حتی با بندگان کافر او بجنگند، پس نظر محبتش در این ماه به بندگان مؤمنش بسیار بیش‌تر است و از رعایت اعمال دینی در این ماه بیش‌تر از هر زمان دیگر خوشنود می‌شود.

آن‌چه امیدواری را صد چندان می‌کند، قول رسول خدا (ص) است که می‌فرماید: خداوند در آسمان هفتم فرشته‌ای را قرار داده که به او «داعی» گویند. چون ماه رجب فرا رسد، آن فرشته از سر شب تا صبح ندا سر می‌دهد! خوشا به حال ذاکران و یادآوران خدا، خوشا به حال مطیعان و خداوند تعالی می‌فرماید: من همنشین کسی هستم که همنشین من است، من مطیع کسی هستم که مطیع من است، من بخشنده کسی هستم که تقاضای بخشش کند. ماه، ماه من، بنده، بنده من، رحمت، رحمت من. هرکس مرا در این ماه بخواند اجابتش می‌کنم، و هرکس از من چیزی طلب کند به او عطا کنم و هرکس از من طلب هدایت کند، او را هدایت می‌کنم. این ماه را رشته پیوندی بین خود و بین بندگانم قرار دادم، هرکس بدان چنگ زند به من متصل خواهد شد.(۲)

آری! روایت فوق مژده بزرگی است برای آن‌هایی که می‌خواهند زندگی دینی خود را سر و سامان دهند و وارد شخصیت خاص دینی گردند و به اصطلاح در زمره «رجبیون» قرار گیرند؛ به‌طوری که از حضرت صادق(ع) داریم: چون روز رستاخیز به پا شد، سروشى از درون عرش ندا مى‏دهد: رجبى‏ها کجایند؟ گروهى برمى‏خیزند که چهره‏شان براى مردم محشر مى‏درخشد، بر سرشان تاج پادشاهى آکنده از مروارید و یاقوت است.

همراه هریک از ایشان هزار فرشته از سوى راست و هزار فرشته از سوى چپ ایستاده‏اند و به او مى‏گویند اى بنده خدا! کرامت خداى بر تو گوارا باد! از عرش هم ندا مى‏آید که اى بندگان من! سوگند به عزت و جلال خودم جایگاه شما را گرامى و عطاى شما را فراوان قرار مى‏دهم و غرفه‏هایى از بهشت به شما ارزانى مى‏دارم که از زیر آن جوى‏ها جارى است و جاودانه در آن خواهید بود و پاداش عمل‏کنندگان چه نیکوست، شما براى من در ماهى روزه گرفتید که حرمت آن ماه را بزرگ و حق آن را واجب کرده‏ام. اى فرشتگان من! این بندگان مرا به بهشت درآورید.

امام صادق(ع) اضافه فرموده است: این پاداش کسى است که چیزى از ماه رجب را روزه بگیرد، هر چند یک روز از دهه اول یا دوم یا آخر آن باشد. (۳)

در انسان به سبب داشتن نفس امّاره، درهایی به سوی جهنم هست و به واسطه فطرت الهی راه‌هایی به سوی بهشت، و وظیفه او است تا با همت و تلاش خود جنبه‌های منفی را کنترل کند و جنبه‌های مثبت و الهی خود را از حالت بالقوه به فعلیت درآورد، و ماه رجب و روزه آن ماه چنین امکانی را به انسان می‌دهد.

لذا حضرت صادق(ع) می‌فرمایند: هرکس این روز را روزه بدارد، آتش جهنّم به فاصله یک‌سال از او دور مى‏شود؛ و هرکس هفت روز را روزه بگیرد، درهاى هفتگانه جهنّم به روى او بسته مى‏شود؛ و کسى که هشت روز را روزه بدارد، درهاى هشتگانه بهشت به روى او باز مى‏گردد؛ و هرکسى که پانزده روز، روزه بگیرد، حاجتى که دارد برآورده مى‏شود؛ و کسى که بیش‌تر (از این) روزه بدارد، خداوند پاداش او را افزون‌تر خواهد کرد.(۴)

در راستای جهت‌گیری به سوی صفای عقلی و قلبی، ماه رجب بستر بسیار مناسبی است و لذا حضرت موسى بن جعفر«ع» خبر می‌دهند: رجب، نام رودى است در بهشت که از شیر سپیدتر و از عسل شیرین‏تر است، کسى که یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد، خداوند متعال از (زلال جارى) آن رود به او مى‏نوشاند.(۵) آری! کسی که در ماه رجب با انجام اعمال مخصوص آن ماه، حرمت آن را نگه دارد از نظر قلبی و عقلی در شرایطی قرار می‌گیرد و شخصیتی را برای خود می‌سازد که بر اساس آن شخصیت با آن رود روبه‌رو می‌شود که از شیر سفیدتر است، بدین‌معنی که جنبه عقلی او هیچ کدورت باطلی ندارد و از عسل شیرین‌تر است، یعنی جنبه قلبی‌اش در چنان نشاطی است که هیچ جنبه جزیی که حاکی از دوری حق باشد در او نیست.(۶)

انسانی که بتواند در ماه رجب شخصیت خود را سامان‌دهی کند، به چنان بصیرتی می‌رسد که نه‌تنها خود را از مهلکه‌های انحراف نجات می‌دهد، بلکه اطرافیانش را نیز به سوی هدایت الهی رهنمون می‌گردد که صورت این هدایت در قیامت به شکل شفاعت از گناهکاران ظاهر می‌گردد و لذا حضرت امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند:هرکس یک‌روز از روزهاى نخست یا میانه یا آخر رجب را روزه بگیرد، خداوند گناهان گذشته و آینده‏اش را مى‏آمرزد، و هرکس سه روز در دهه اول و سه روز در دهه دوم و سه روز در دهه سوم رجب روزه بدارد، گناهان گذشته و آینده‏اش آمرزیده مى‏شود و هرکس یک شب از شب‌هاى رجب را به عبادت زنده بدارد، خدایش از آتش آزاد مى‏فرماید و شفاعت او را در مورد هفتاد هزار خطا کار مى‏پذیرد،

و هرکس در ماه رجب براى خشنودى خداوند صدقه‏اى بپردازد، خداوندش روز قیامت در بهشت با پاداش‏هایى او را گرامى مى‏دارد که هیچ چشم چنان پاداش‌هایی ندیده و هیچ گوش چنان پاداش‌هایی نشنیده و بر هیچ دلى خطور نکرده است. (۷) رسول خدا (ص) می‌فرمایند: هرکس یک روز از ماه رجب را روزه بدارد مستوجب رضوان‌ا... اکبر می‌شود. (۸)

و نیز می‌‌فرمایند: رجب، ماه خدا است و شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. سپس فرمود: هرکس کلّ آن ماه را روزه بدارد، هشت چیز بر خدا نسبت به او واجب می‌شود: مغفرت همه گناهانی که انجام داده، حفظ او در باقی عمرش از انحراف، امان از عطش روز فزع اکبر. پس پیرمرد ضعیف‌اندامی برخاست و عرض کرد ای رسول خدا! من از روزه تمام این ماه عاجز هستم. حضرت فرمودند: اول آن ماه را روزه دار – که هر حسنه‌ای ده برابر حساب می‌شود – و وسط و آخر آن را نیز روزه بدار که در این صورت ثواب روزه همه ماه را برده‌ای.

اما از شب جمعه اول آن ماه غفلت نکن که ملائکه نام آن را «لیلة‌الرغائب» نامیده‌اند و آن از این قرار است که چون ثلث شب جمعه گذشت، تمام ملائکه به گِرد کعبه جمع می‌شوند. خداوند می‌فرماید: ای ملائکه! از من طلب کنید هرچیزی را که مایل هستید. می‌گویند: پروردگارا! حاجت ما از تو غفران روزه‌داران ماه رجب است، و خداوند می‌فرماید: چنین کردم و سپس حضرت چگونگی اعمال لیلة‌الرغائب را فرمودند که آن را در مفاتیح‌الجنان شیخ عباس قمی(ره) تعقیب نمایید.

روایات فراوانی که از طریق رسول خدا (ص) و ائمه معصومین (ع) در رابطه با ماه رجب آمده نشان می‌دهد که هدایت‌گران الهی در آن ماه زمینه فراوانی در راستای هدایت معنوی انسان‌ها یافته و به ما تذکر داده‌اند. از جمله آن روایات؛ روایتی است که برای روزه هر روز از سی روز آن ماه برکاتی را نقل فرموده که رمز و رازهایی در آن نهفته است، و به جهت طولانی‌بودن آن از آوردن آن خودداری می‌کنیم و عزیزان را به کتاب شریف امالی صدوق، مجلس هشتادم ارجاع می‌دهیم

و در این رابطه به ذکر این روایت بسنده می‌کنیم که رسول خدا (ص) فرمودند: هرکس ۳ روز از ماه رجب را روزه بگیرد، خداوند در برابر هر روز آن، روزه یک‌سال را برای او می‌نویسد و هرکس ۷ روز آن را روزه بگیرد، درهای هفت‌گانه جهنم به روی وی بسته می‌شود. و هرکس ۸ روز از آن را روزه بگیرد، درهای هشت‌گانه بهشت به روی آن گشوده می‌شود و هرکس ۱۵ روز از آن را روزه بگیرد، خداوند به راحتی از او حساب می‌کشد، و هرکس کلّ ماه رجب را روزه بگیرد، خوشنودی خود را برای او می‌نویسد، و هرکس که خداوند خوشنودی خود را برایش بنویسد، او را عذاب نمی‌کند.(۹)

از اهمیت واردشدن در عالَم نورانی ماه رجب همین بس که در روایت داریم: حضرت سجاد(ع) در طول ماه رجب در کنار کعبه نماز خواند و به سجده می‌رفت و «عَظُمَ الذّنْبُ مِنْ عَبدک، فَلْیحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِک» از او شنیده می‌شد. و در طول اقامت در کنار کعبه جز این عمل را انجام نمی‌داد.(۱۰) وقتی رسول خدا (ص) می‌فرمایند: رجب ماه خدا است، یعنی زمینه ارتباط با خدا به نحو کاملی فراهم است و لذا باید با دفع موانع و ایجاد عوامل زمینه ارتباط قلب با خدا را فراهم کرد، با استغفارهای دستور داده شده موانع را برطرف می‌نماییم و با ذکر «لا اله الاّ ا...» و «قل هوا... احد...» عوامل ارتباط با معبود اَحدی را فراهم می‌سازیم.

پی‌نوشت‌ها:

۱. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص ۵۴

۲. مستدرک‏الوسائل، ج ۷، ص ۵۳۵

۳. روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، ج ‏۲

۴. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص ۵۳

۵. همان

۶. به کتاب «ماه رجب؛ ماه یگانه شدن با خدا» رجوع شود.

۷. روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، ج‏۲، ص۴۰۱

۸. مستدرک‏الوسائل، ج ۷، ص ۵۳۴

۹. مصباح المتهجد، ص ۷۹۷

۱۰. مفاتیح‌الجنان، قسمت اعمال ماه رجب.
[ یکشنبه بیست و یکم خرداد 1391 ] [ 10:0 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]

 

اهمیت نماز در کلام بزرگان دین اسلام
حضرت امام حسین علیه السلام فرمودند : إنی أحب الصلوة – من نماز را دوست دارم
پیامبر فرمود من هیچ وقت از نماز سیر نمی شوم _ مرحوم قاضی استاد آیت الله بهجت در اواخر عمر فرموده بودند من حرفی ندارم از این دنیا بروم ولی می خواهم بدانم که آیا در بهشت هم به ما اجازه خواندن نماز می دهند یا نه ؟ بس که عاشق نماز بودند _ . حضرت رسول هیچ چیز را بر نماز مقدم نمی داشتند ، در میان نمازهای یومیه حضرت رسول به دو نماز صبح و مغرب خیلی سفارش داشتند و خصوصا این که نماز به جماعت خوانده شود ، و وقتی که وارد وقت نماز می شدند مثل این که بود که دیگه نه دوست را می شناختند و نه فامیل را . اولین چیزی که مورد محاسبه قرار می گیرد نماز است اگر نماز مورد قبول قرار گرفت بقیه اعمال هم مورد قبولی واقع می شود و در صورت رد شدن نماز بقیه اعمال هم رد خواهد شد . یک جمله دیگر از آیت الله قاضی بگویم که فرموده بودند اگر کسی نمازهایش را اول وقت اقامه کند اگر به مقامات بالای معنوی نرسید آب دهان را به من بیاندازد . نماز محور همه اعمال در دنیا و قیامت است . حضرت امیر به مالک می نویسد که : هر کاری که میکنی تابع نماز تو است . بسیاری از مشکلات روحی که مردم دارند سرش این است که حق سجده در نماز بجا آورده نمی شود . ترک نماز موجب کفر است و بی حالی نسبت به نماز نزدیک شدن به کفر را نشان می دهد .

امام حسین در شب عاشورا فرمود: ای عباسم برگرد به سوی آنها تا اگر در توان تو بود آنها را تا صبح به تأخیر بیاندازی و آنها را امشب دفع کنی تا شاید ما امشب را برای پروردگارمان نماز بگذاریم و او را بخوانیم و دعا کنیم و استغفار کنیم که او میداند که همانا من نماز برای او را و تلاوت کتابش قرآن را و زیاد دعا و استغفار کردن را دوست دارم.

سخنان حجةالاسلام معمار

 

برگرفته از کتاب اعمال بهشتی نوشته حامد جابری

کتاب اعمال بهشتی وصایا خطبه ها و احادیث امامان و پیامبران راکه در باره نماز بوده گرد اوری کرده من تصمیم گرفتم تعدای از این ا حادیث را در این وبلاگ قرار دهم امید وارم مورد توجه همکاران و دانش اموزان و سایر بازدید کنندگان  محترم قرار گیرد .

ستون دین

پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود:
نقش نماز، نظیر ستون خیمه است :
اگر ستون پا بر جا باشد، طنابها، میخها، و سراپرده نیز سودمند خواهند بود، و اگر ستون بشکند، طناب و میخ و پرده کارساز نخواهند بود.

سیماى دین

امام صادق (علیه السلام ) از پدرشان امام باقر (علیه السلام ) نقل کرده اند که پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود:
هر چیزى چهره اى دارد چهره دین شما نیز نماز است پس هرگز کسى از شما سیماى دینش را زشت ننمایاند...

مرز ایمان و کفر

پیامبر گرامى فرمود:
مرز میان ایمان و کفر ترک نماز است ...

فروغ دیده پیامبر صلى الله علیه و آله :

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله فرمود:
خداوند نور چشم مرا در نماز قرار داد و نماز را بر من دوست داشتنى ساخت همانگونه که ((طعام)) را براى گرسنه و آب را براى تشنه گرسنه با خوردن سیر، و تشنه بانوشیدن سیراب مى گردد، اما من هرگز از نماز سیر نمى شوم .

نخستین عملى که بررسى مى گردد

على (علیه السلام ) از رسول خدا صلى الله علیه و آله نقل مى کنند که فرمود:
ستون دین نماز است و از میان اعمال آدمیزاد (در رستاخیز) نماز نخستین عملى است که مورد رسیدگى قرار مى گیرد اگر صحیح بود، سایر اعمال نیز مورد توجه قرار خواهد، گرفت ، وگرنه باقى اعمال نیز مردود خواهد بود.

سبک شمارنده نماز

امام هفتم (علیه السلام) مى فرماید: پدرم در واپسین لحظه هاى حیات خود به من فرمود:
فرزندم !
هر کس نماز را سبک بشمارد به شفاعت ما دست نخواهد یافت .

کلاغ واره

امام باقر (علیه السلام ): نقل مى فرماید که .
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله در مسجد نشسته بودند ناگهان مردى وارد شد و به نماز ایستاد اما رکوع و سجودش را شتابزده و ناتمام انجام مى داد رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: او مانند کلاغ منقار به زمین زد اگر او بمیرد و نمازش همین گونه باشد قطعا به غیر دین من مرده است .

کاهلى در نماز

امام باقر (علیه السلام):
با حال هستى و خواب آلوده و کاهلانه نماز مگذار که اینها از روزنه هاى نفاق است ...

شتابزدگى در نماز

پیامبر صلى الله علیه و آله خدا فرمود:
کسى که رکوع و سجودش را ناتمام و شتابزده به جا مى آورد نمازش ‍ پذیرفته نیست ...

بدترین دزد

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود:
بدترین دزد ، کسى است که ، به خاطر شتاب زده گى - از نماز خود مى دزدد نماز چنین انسانى ، همچون جامه مندرسى در هم پیچیده شده به صورت او پرتاب مى گردد.

ترک نماز جمعه

على (علیه السلام) فرمود:
هر کس سه نوبت پیاپى نماز جمعه را - بدون عذر - ترک نماید، در زمره منافقان بشمار است ...

 


نماز نور افراد با ایمان است تصور کنید در یه تونل تاریک و بدون هیچ چراغی هستید چگونه از ان عبور میکنید با نور و روشنایی این نور نماز است که باعث هدایت ادمی میشود البته با دانستن اصول ان نمازی دلنشین تر خواهید خواند

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: عوامل جذب افراد به نماز, اهمیت نماز, جایگاه نماز, اثرات نماز
ادامه مطلب
[ شنبه بیستم خرداد 1391 ] [ 17:5 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]
PDF(فقط براي متون انگليسي) چاپ پست الكترونيكي

بسم الله الرحمن الرحیم

همانا ما کوثر را به تو اعطا کردیم پس برای پرودگارت نماز بخوان وقربانی کن .    

سوره مبارکه کوثر   آیه 1و2

     خداوند از خشم فاطمه خشمگين و به سبب خشنودي او خشنود مي شود، فاطمه پاره تن من است، هر كس او را بيازارد مرا آزرده است آن كس كه با او دوستي ورزد با من دوستي ورزيده است. فاطمه قلب و روح من است، فاطمه بانوي زنان دو جهان است.            پیامبر اکرم (صلي‌‌اله‌عليه‌وآله)

    حضرت فاطمه زهرا (سلام‌اله‌عليه‌وآلها) روز بیستم جمادی الثانی سال پنجم بعثت، در مکه بدنیا آمد، ایشان وارث صفات بارز مادر گرامیشان خدیجه بود . در بخشش و بلند نظری وحسن تربیت وارث مادر بزرگوارش ودر سجایای ملکوتی وارث پدر بزرگوارش بود.

فاطمه (سلام‌اله‌عليه‌وآلها)در نگاه حضرت مهدی (سلام‌اله‌عليه‌وآلها)

    حضرت مهدی (عج‌اله‌تعالي‌فرجه‌الشريف) که جهان را با ظهور و احکام نورانی خود متحول  می کند و عدالت را در تمام زمین حاکم می گرداند فرموده اند که : دختر رسول خدا برای من سرمشق و الگوی نیکویی  است . حضرت مهدی (عج‌اله‌تعالي‌فرجه‌الشريف) حضرت فاطمه زهرا را الگو و اسوه خود در رفتار و برنامه  حکومتی  خود می داند .

فاطمه (سلام‌اله‌عليه‌وآلها)در اندیشه امام خمینی (رحمه‌اله‌علیه)

    حضرت امام خمینی (رحمه‌اله‌عليه) از فرزندان حضرت زهرا(سلام‌اله‌عليه‌وآلها) است و در مکتب او پرورش یافته و عمر شریف خویش را در اهداف والای اسلام واهل بیت(عليه‌السلام) سپری نموده است. هم زمانی میلاد امام خمینی و میلاد فاطمه زهرا(سلام‌اله‌عليه‌وآلها) بر اهمیت این مناسبت، دو چندان، افزوده است. حضرت امام در برخی از پیام ها و سخنرانی های خود به ترسیم و توصیف شخصیت جاودانه فاطمه زهرا(سلام‌اله‌عليه‌وآلها) پرداخته‌اند، اما به این نکته نیز باید توجه داشت که آنچه بیان کرده اند تنها اشاره به بخشی از فضایل بی پایان و وصف ناشدنی زهرای مرضیه(سلام‌اله‌عليه‌وآلها)است، که تبیین همه آن، اصولا از قدرت بشر خارج است.

 

اینک سخنان حضرت امام را تحت عناوینی چند ، به شما خواننده گرامی تقدیم می‌داریم:

1 - فاطمه(سلام‌اله‌عليه‌وآله)مایه افتخار

    در دنیایی که درآن زندگی می کنیم، از گذشته تا حال، انسان ها برحسب دیدگاه خود از جهان و انسان و زندگی، به اشیاء یا اشخاصی افتخار می کرده اند و آنها را مایه فخر و مباهات خود دانسته اند، اما حضرت امام، فاطمه زهرا(سلام‌اله‌عليه‌وآلها)را مایه افتخار می دانند.

الف( افتخار جهان هستی

    روز پر افتخار ولادت زنی است که از معجزات تاریخ و افتخارات عالم وجود است. زنی که عالم به او افتخار دارد.

ب) افتخار خاندان وحی

    زنی که افتخار خاندان وحی و چون خورشیدی بر تارک اسلام می درخشد. تاریخ اسلام گواه احترامات بی حد رسول خدا(صلي‌‌اله‌عليه‌وآله) به این مولود شریف است.

ج) افتخار پیروان او

    برای زن‌ها کمال افتخار است که روزتولد حضرت صدیقه را روز زن قرار داده اند، افتخار است و مسؤولیت.

 

2- فاطمه (سلام‌اله‌عليه‌وآلها)تجلی کمال است.

     تمام هویت انسانی در او جلوه گر است. تمام ابعادی که برای زن و برای یک انسان متصور است در فاطمه زهرا(سلام‌اله‌عليه‌وآلها)جلوه کرده و بوده است. یک انسان به تمام معنی انسان، تمام نسخه انسانیت ، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان، ... تمام حیثیت زن، تمام شخصیت زن ، فردا[ روز میلاد] موجود شد. تمام هویت های کمالی که در انسان متصور است و در زن تصور دارد، تمام، در این زن است.

 

-3 مقامات معنوی حضرت زهرا (سلام‌اله‌عليه‌وآله)

الف)  نور او قبل از خلقت بشر آفریده شده است. اصولاً رسول اکرم(صلي‌‌اله‌عليه‌وآله) و ائمه) علیهم السلام) طبق روایاتی که داریم قبل از این عالم ، انواری بوده اند در ظل عرش... و مقاماتی دارند الی ماشاءالله... چنانکه به حسب روایات این مقامات معنوی برای حضرت زهرا(سلام‌اله‌عليه‌وآلها)هم هست.

ب) موجودی ملکوتی و جبروتی

     او [ فاطمه زهرا] موجود ملکوتی است که در عالم انسان ظاهر شده است، بلکه موجود الهی جبروتی در صورت یک زن ظاهر شد است. معنویات، جلوه های ملکوتی

 


ادامه مطلب
[ جمعه بیست و دوم اردیبهشت 1391 ] [ 23:31 ] [ عیسی پهلوان ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

لینک های مفید
امکانات وب